Tips för ökad återvinning

Hur får man studenterna att återvinna bättre? Vi har kollat med fyra personer som är experter på området och bett dem om deras bästa tips.

Agneta Rosén, AF Bostäder
– Ge kunderna rätt förutsättningar. Till exempel genom att tillhandahålla plats och bra sorteringsmöjligheter för att återvinna. I våra korridorrum har vi gjort om städförråden till att också rymma återvinningskärl och vi delar även ut sorteringspåsar som tar liten plats i bostaden men ger bra möjlighet att återvinna.

Mats Åström, Gavlegårdarna
– Generellt sett behöver vi bli bättre på att informera om varför man ska sortera och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få hyresgästerna/studenterna att sortera både i lägenheten och i återvinningsrummet.

Jon Djerf, Avfall Sverige
– Håll rent och snyggt! Ordning och reda gör att man blir mer benägen att själv sortera rätt och bättre. Uppåtgående spiral helt enkelt visar olika studier. Är det smutsigt och skräpigt blir det betydligt sämre resultat.