Tre saker du behöver veta om olovlig andrahandsuthyrning

Det finns en rad saker man kan göra för att förebygga och säga upp otillåten andrahandsuthyrning. Förra året kom dessutom en uppdatering av hyreslagen som bland annat skärper straffen för den som hyr ut olovligt i andra hand. Här är tre viktiga aspekter att hålla koll på – plus en rad tips från två studentbostadsföretag.

1. Nya regler kan ge upp till två års fängelse för hyresgästen
De delar av hyreslagen som rör otillåten andrahandsuthyrning och oskälig hyra ändrades delvis den 1 oktober 2019. De nya straffreglerna gör att hyresgäster som hyr ut utan godkännande från hyresvärd och/eller tar ut oskälig hyra riskera fängelse högst två år och böter. Ännu har inget ärende prövats mot den nya lagen. Det man som hyresvärd bör tänka på är att de nya reglerna enbart är tillämpbara på kontrakt skrivna efter den 1 oktober 2019. En annan nyhet i de ändrade reglerna innebär även att hyresvärdar inte behöver skicka utan någon rättelseanmaning.

2. Så säger man upp ett kontrakt på grund av andrahandsuthyrning
Uppsägning på grund av olovlig andrahandsuthyrning kan gå till på två sätt. Antingen genom förverkande eller genom uppsägning med uppsägningstid. Förverkning är en mer formell process som bland annat innehåller delgivning och som avgörs i tingsrätten. En mer vanlig uppsägning genom uppsägningstid sker genom att skicka uppsägningen med rekommenderat brev till hyresgästen. Oftast går den här processen snabbare, men om tvistemål uppstår avgörs det i hyresnämnden. Beroende på det specifika fallet kan dock många gånger både det snabbaste och mest kostnadseffektiva alternativet för hyresvärden vara att nå förlikning.

3. Det är en skälig andrahandshyra
Hyran vid andrahandsuthyrning får inte vara högre än den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Dock får man göra påslag för möbler på max 15 procent och göra tillägg för faktiska kostnader, exempelvis hemförsäkring, bredband etc. Syftet med att reglera hyran är för att man inte ska kunna tjäna pengar på sin hyresrätt.


Tips för att stävja olovlig andrahandsuthyrning

Lagen är en sak, men hur gör man i teorin? Uppsalahem och Stockholms Studentbostäder ger här sina bästa tips

 • Kommunicera och informera aktivt om den nya lagen och era egna policies kring andrahandsuthyrning.
 • Leta efter annonser på Airbnb och liknande portaler.
 • Kontrollera folkbokföringen.
 • Se till att fastighetsskötare och entreprenörer har tydliga vägar för att rapportera misstankar.
 • Ge bara ut en nyckel till varje korridorrum.
 • Inventera postboxar. Stockholms Studentbostäder använder till exempel en annan färg på postboxarna för de som har tillåten andrahandsuthyrning för att särskilja dem.
 • Upprätta en visselblåsartjänst där hyresgäster anonymt kan tipsa om de upplever något som skulle kunna tyda på olovlig andrahandsuthyrning i sin fastighet.
 • Hitta tecken på olovlig andrahandsuthyrning via:
  • störningsärenden
  • städscheman i gemensamma kök
  • sociala medier
  • felanmälningar
  • hyresbetalningar
  • nyckelutlämning

Har du fler tips på hur ni arbetar förebyggande, hör gärna av dig!


Innehållet är hämtat från den höstens utbildning i  hyresjuridik.