Tips på hur du kommunicerar med studenter från hela världen

Den 12 oktober genomförde vi en digital utbildning i interkulturell kommunikation. Utbildningsledare var Anna-Karin Härensjö som med sin långa erfarenhet av att föreläsa och coacha företag i interkulturell kommunikation gick igenom den senaste forskningen och berättade också för oss som deltog hur omvärlden ser på den svenska kulturen. Nedan kommer några lärdomar från utbildningen.

Den svenska arbetsplatskulturen är icke-hierarkisk, men detta krockar ibland med andras förväntningar. Om oklarheter eller konflikt uppstår, ska man därför inte vara rädd att använda titlar eller att hänvisa till beslut från sin chef. Det kan ofta lugna ner situationen och skapa acceptans för det du säger.

När du kommunicerar i text så tänk på att färger, smileys med mera kan uppfattas olika beroende på mottagarens kultur och hemvist. Håll därför din kommunikation saklig och undvik färger och symboler.

Studier visar att endast 7 procent av interkulturella mejl lyckas. Motsvarande siffror för telefonsamtal är 21 procent, videomöte 52 procent och fysiskt möte 89 procent. Ju mer information vi får tillgång till, såsom mimik, rörelser och röst, desto bättre når vi fram i kommunikationen. Undvik därför mejl om sådant som inte får missuppfattas eller om du märker att ni har svårt att förstå varandra.

Ett ”jag vet inte”-svar kan skapa oro i många kulturer. Om du känner att du inte har svaret, tydliggör vilken information du faktiskt har i dagsläget och vad det betyder. Be att få återkomma om något ändras.

Lär dig av dina misstag, men fundera lika mycket på vad som fungerar bra. Identifiera framgångsfaktorerna när du känner att du lyckats med kommunikationen!