Tips för kommunikation av brandskydd

Med mörkret och vintern ökar risken för brand i bostäder. December och januari är de månader då flest bostadsbränder sker och 40 procent av alla ljusbränder sker i december. Vi har samlat in olika tips och material för att sprida kunskap om brandsäkerhet till studenthyresgäster. 

Tips till hyresgäster

Det finns flera tips ni som studentbostadsföretag kan kommunicera till era hyresgäster för att minska risken för bränder. Nedan finns några sammanställda och mer material om brand att sätta upp i fastigheterna finns i vår Kunskapsbank.

  • Skaffa en brandvarnare och testa den regelbundet.
  • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
  • Var noga med att stänga av spisen efter att du använt den och ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.
  • Ha gärna en brandfilt i köket så att du snabbt kan släcka mindre bränder som till exempel överhettade maträtter i kastrullen.
  • Torka inte handdukar eller annat brännbart material på elelement.
  • Rengör köksfläkten med jämna mellanrum.
  • Ställ inte lösa föremål i korridorer eller trapphus, allt från skor och soppåsar till barnvagnar bidrar till försvårad framkomlighet och ökad risk för att bränder sprider sig. Ställ in dina saker i din lägenhet eller ditt förråd.
  • Håll ljusstakar fria från gardiner och annat tyg och se till att de har icke-brännbara dekorationer
  • Ställ värmeljus var för sig. Står de tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga.

 

Brandvarnarens dag

Den 1 december är brandvarnarens dag, det vill säga den dag på året vi ska testa vår brandvarnare. Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fungerar inte var tionde brandvarnare. December är med andra ord en bra tid för att påminna om att både skaffa och testa sin brandvarnare. Till exempel kan man uppmana sina hyresgäster att registrera sig för en sms-påminnelse om att testa brandvarnaren.

Filmer från Aktiv mot brand

MSB:s kampanj för att uppmärksamma brandskydd och förbättra det hos privatpersoner heter Aktiv mot brand. Det handlar om att arbeta förebyggande med kommunikation, kunskap och med individen i fokus. De har bland annat tagit fram material som finns både på vår Kunskapsbank och på Aktiv mot brands webbsida. De har också tagit fram flera filmer som ni kan sprida i era digitala kanaler. De belyser på olika sätt brandskydd, bland annat lät de Emma Knyckare göra stand-up på temat brandskydd i ett av Stockholms studentbostäder på Lappkärrsberget.

Källor: Aktiv mot brand (MSB), Brandskyddsföreningen, Dinsäkerhet, If