Tips för att bygga hållbara studentbostäder

Bygg och fastighetssektorn stod 2017 för 19 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Den största delen av utsläppen ligger inte i förvaltningen eller boendet, utan i byggnationen och produktionen av material. För att nå Parisavtalet och en hållbar planet är det framförallt här som fastighetsbranschens måste ta nästa stora steg.

Från vår träff Bygga & Bo med temat hållbara studentbostäder för framtiden har vi samlat de bästa tipsen för att komma igång med att bygga hållbart. 

Ta enkelt reda på klimatavtrycket och börja räkna
De största utsläppen av koldioxid sker i produktionen av material. Idag finns bra och tillgänglig information om klimatpåverkan av olika material – ofta detaljerat ner till enskilda gipsskivor. Därmed är det möjligt att själv räkna ut den klimatpåverkan era materialval får.

Ställ krav som beställare
Entreprenörer har ofta bättre koll på olika sätt att bygga hållbart än beställare och byggherrar. De kan i stor utsträckning ger svar på hur man bygger hållbart och vilka materialval som gör störst skillnad. Så kom igång att ställa frågan!

Lär av kraven på olika miljöcertifieringar
Kraven i dagens byggregler är för närvarande inte på den nivå som krävs för att nå vare sig Parisavtalet eller en hållbar planet. Det finns därmed stor chans att de kommer förändras och skärpas de kommande åren. Så hur ska man förbereda sig? Titta på vilka krav som idag finns för olika miljöcertifieringar, troligen kommer allmänna råd, lagar och regler likna dem inom kort.

Bygg demonterbart och cirkulärt
En nybyggnation med nya material kommer alltid ha en klimatpåverkan, avsett hur optimerade material och byggnadssätt är. Därför är cirkulärt byggande och att återanvända material en aspekt som blir allt viktigare. Ska det bli normen i framtiden är det viktigt att vi redan nu bygger på ett sätt som möjliggör återanvändning i framtiden.

Samarbeta med varandra
Studentbostaden är i sig en svår produkt att få hållbar. Det är flera små enheter som innebär högre energiförbrukning per kvadratmeter och fler kök och badrum som genererar mycket utsläpp i samband med byggnationen. Samtidigt har branschen en kundgrupp som i stor utsträckning uppskattar och kräver ett hållbart boende. Därför är det viktigt att samarbeta och lära av varandra – för att nå en hållbar studentbostadsmarknad ska vi inte behöva uppfinna hjulet på nytt. Används oss på Studentbostadsföretagen för att komma i kontakt med andra aktörer med samma frågeställningar.

Ta del av ny kunskap
Akademiska Hus släppte nyligen en rapport om co-living och hållbarhet. Rapporten tittar på konkreta case, varav flera studentbostäder, utifrån olika parametrar kopplat till hållbarhet. Få ny kunskap och inspireras till att bygga både socialt och ekologiskt hållbara studentbostäder. Läs mer >>

Titta på rymdbranschen!
Inspiration kan komma från andra håll och en lite udda bransch som man kan inspireras av som studentbostadsföretag är rymdbranschen. Rymdfarkoster kan av förklarliga skäl inte ha ett för stort in- och utflöde av material och tvingas tänka maximalt cirkulärt. Vad finns det för lärdomar av det sättet att konstruera, arbeta och leva som vi kan ta med oss in i studentbostäder?

Och kom ihåg: studentbostaden är ofta en persons första egna boende. Som hyresvärd kan ni vara med och sätta normen för vad en hållbar bostad redan från början. Ta den chansen!