Tillfällig förordning ger högskolorna rätt att hyra ut till svenska studenter

Alla statliga universitet och högskolor kommer tillfälligt att få hyra ut bostäder till svenska studenter, enligt ett förslag som regeringen väntas klubba igenom inom kort. Den tillfälliga förordningen kommer att gälla från och med 1 augusti och under läsåret 20/21.

Bakgrunden är att det väntas ett minskat inflöde av utbytesstudenter till Sverige, som en följd av coronapandemin och dess restriktioner. I normalfallet får lärosätena enbart hyra ut till utbytesstudenter och gästforskare, med några undantag. Den tillfälliga förordning som redan i dagsläget ger nio lärosäten denna möjlighet påverkas inte av denna nya förordning, utan den kommer att verka parallellt.

Studentbostadsföretagen anser att det är viktigt att alla lärosäten ges samma förutsättningar och möjlighet att uppnå en effektiv och flexibel organisation för förmedling av bostäder till studenter och forskare. Detta är ett ämne som vi påtalat för regering och riksdag under en längre tid och vi kommer fortsätta att poängtera vikten av att regeringen genomför en transparent utredning som inkluderar en öppen dialog med branschen.

– Det är viktigt att det blir långsiktiga och jämlika spelregler för samtliga lärosäten, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen, och fortsätter:

– Det är positivt att regeringen ger en tillfällig lättnad, så att lärosäten kan bidra till att balansera marknaden i kommande läsår. Vi förväntar oss ett ökat tryck på studentbostäder när vi nu går in i lågkonjunktur samtidigt som antalet studieplatser utökas. Däremot minskar antalet internationella studenter, vilket gör att det kommer att finnas vakanser bland de bostäder som idag blockhyrs av lärosäten. Coronapandemin har visat behovet att ha bättre flexibilitet i systemet.

Lärosätena har till och med 18 juni på sig att kommentera förslaget och därefter förväntas regeringen fatta ett beslut om denna tillfälliga förordning, så att den kan träda i kraft 1 augusti. Den gäller sedan under läsåret 20/21.

Vid frågor, kontakta gärna
Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen
Tel: 031-780 45 72
E-post: stina@studentbostadsforetagen.se