Till ny nytta – inspiration och exempel på konverteringar

Ta del av 10 kreativa konverteringar från branschen. Däribland omvandlade vattentorn, sjukhem, smedjor, kontor, utbildingslokaler och olika militära faciliteter. 

Studentbostadsbranschen står idag inför flera utmaningar när det kommer till att skapa fler studentbostäder. Höga byggkostnader, en priskänslig målgrupp, tillgång på attraktiv mark och ambitioner att minska klimatpåverkan är några av dem. Många gånger kan lösningen vara att använda det redan byggda och nu sammanställs goda exempel från branschen för att inspirera andra.

– Vi vill uppmuntra till nya konverteringar, men också visa att omvandlingar inte är något nytt. Studentbostadsbranschen har mycket erfarenhet som politik, myndigheter och entreprenörer kan ta intryck av. Nu har vi samlat några av branschens kreativa och lyckade projekt att inspireras av, berättar Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Läs mer om om utmaningar, styrkor och framgångsfaktorer som gjort projekten till vad de är idag.

➜ Till ny nytta (pdf)