Intryck från The Class Conference 2020

I mitten av november deltog kansliet på The Class Conference 2020, en europeisk konferens om studentbostäder. På konferensen samlas studentbostadsaktörer från hela världen och trender, idéer och aktuella områden lyfts upp. Detta är vad vi på kansliet tar med oss tillbaka till Sverige.


Ida Tengroth, kommunikationsansvarig

 

Gemensamt boende för bättre mental hälsa
Den mentala ohälsan ökar bland studenter över hela världen. Bland europeiska aktörer finns en samsyn kring att olika typer av gemensamt boende är ett av de bästa sätten för att förebygga mental ohälsa. Det är framförallt den sociala tillhörigheten som lyfts upp, men också att det finns medboende som ”håller koll” och kan larma om någon mår dåligt.

Ökad mobilitet
Fler och fler studenter flyttar på sig under sin utbildning, både inom och utanför hemlandet. Viktigt för branschen är att fundera över hur vi utvecklar studentbostaden för att möta kundens nya behov, och hur vi får till ett regelverk som möjliggör detta.

”A good online experience”
När studentbostadsbranschen pratar digitalisering är det kundperspektivet som står i fokus. Kunden vill genom digitala lösningar enkelt kunna hantera allt kopplat till bostaden, från ögonblicket de ställer sig i kö till felanmälan och kundservice.

 


Erica Sjölin, medlemsansvarig

 

Tre anledningar till ökat gemensamt boende
1. Vi går från ägarskap till access, till exempel delningsekonomi snarare än att äga sina egna prylar.
2. Många unga lever ett globalt liv, både digitalt och i verkligheten. Platsoberoendet blir större och därmed även behovet att hitta olika sammanhang på olika platser och i olika faser i livet.
3. Många rapporter visar att unga idag går från ett individuellt fokus till ett tydligare behov av att söka sig till ett sammanhang.

Handlingsplaner för mental ohälsa
Mental ohälsa på olika nivåer och djup diskuteras mycket inom den europeiska studentbostadsmarknaden. Skulle det värsta, en suicidincident, ske så gäller det givetvis att ha interna handlingsplaner kring exakt hur man går till väga; vem som kontaktar anhöriga, polis etc.

Skrivbordets vara eller inte vara?
I takt med att digitala plattformar och datorer används i allt större utsträckning upplever många att skrivbordets funktion i ett studentboende börjar spela ut sin roll. Studenter nu och i framtiden byter gärna ett skrivbord mot några extra centimeter på sängbredden.

 


Stina Olén, vd

Framtidens urbana campus
Universitetens agerande är avgörande för framväxten av urbana campus – dynamiska stadsmiljöer som kombinerar lärande, arbete, företagande och bostäder. För att lyckas behövs ett utåtriktat universitet som söker kontakt med det omgivande samhället, men det krävs också en offensiv stadsplanering.

Vikten av det fysiska mötet
Vi behöver fortfarande det fysiska mötet! I en tid där digital utveckling är största snackis, är det tydligt att vi ändå har behov av att träffas utanför skärmen. De dynamiska miljöer som diskuterades på konferensen bygger alla på möten mellan studenter och det omgivande samhället.

Ökat fokus på mental ohälsa
Den ökade psykiska ohälsan bland studenter var ett återkommande tema under konferensen. Det är tydligt att vi delar den erfarenheten över landsgränserna och att många studentbostadsaktörer nu sätter ökat fokus på studenters välbefinnande. Det handlar om allt från att bygga gemenskap till att förbereda personal på hur de ska agera vid självmord.