Tack alla StudBO19-besökare!

I onsdags och torsdags förra veckan var det äntligen dags för studentbostadsbranschens största mötesplats, StudBO19. Årets upplaga var ett samarrangemang mellan MKB Fastighets AB i Malmö och AF Bostäder i Lund. De över 200 besökarna fick ta del av ett fullspäckat program bestående av bland annat branschspaningar, studiebesök och paneldiskussioner kring aktuella studentbostadsfrågor.

Komikern och programledaren Johan Wester var konferencier och guidade publiken genom programpunkterna på ett informativt och humoristiskt sätt. För dig som inte hade möjlighet att vara på plats följer här en sammanfattning av innehållet de båda dagarna.

Studentbostadens roll för en attraktiv stad
Malmö och Lund är två städer med varsitt universitet och olika attraktionskraft för studenter. Vilken roll spelar studentbostäder och hur viktiga är för universitetens och städernas attraktivitet? StudBO19 inleddes med en panel där aktörer som är viktiga för den regionala studentbostadsmarknaden berättade om och diskuterade hur Lund, Malmö och regionen i stort ser på studenter och studentbostäder.

Sverigesvepet
I den här uppskattade programpunkten fick vi ta del av en aktuell trendrapport från branschen samt tre intressanta nedslag från Studentbostadssverige.

Dalarna: Från svarta rubriker till fruktbar samverkan
Maja Kronwall och Christoffer Ahlenius från Kopparstaden resp Stora Tunabyggen visade en film om hur man genom samverkan i regionen har lyckats vända en problematisk studentbostadssituation i Falun och Borlänge.

Örebro: Huskurage i studentbostäder
Erika Johansson från Örebrobostäder berättade om hur bolaget arbetar med boendesociala och civilkuragefrågor. Under namnet Våga bry dig har Örebrobostäder tagit Huskurage ett steg längre, genom att systematisera och paketera för sina hyresgäster hur de bör agera om de misstänker att någon granne far illa.

Stockholm: KTH Live-In Lab testar live
Linda Teng från Akademiska Hus och Jonas Anund Vogel från KTH Live-In Lab berättade om status för testbädden, där forskning och utveckling av bygg- och fastighetsrelaterade tekniker mixas med samverkan mellan akademin och näringslivet.

Studentbostadens roll i staden
Genom att blanda studentbostäder med andra typer av funktioner i staden, skapas en dynamisk mix som gynnar både studenter, studentbostadsföretag och andra aktörer. Studentbostaden kan spela olika roll beroende på hur och var de placeras i staden. Gunnar Blomé, som är chef för samhällsplanering på Malmö Stad, berättade om goda exempel i regionen samt bjöd in deltagarna att själva diskutera.

Den delande staden, bostaden och studentbostaden
En av de saker som fastighetsbranschen pratar mest om just nu är det delande boendet – co-living. För studentbostadsbranschen kan det kännas lite nygammalt, det klassiska studentboendet är ju ändå ett korridorboende. Men när samhälle och kundgrupp förändras, förändras även efterfrågan. Nya boendeformer växer fram som ett svar på ytbrist, förändrade livsstilar, värderingar och familjekonstellationer. Socialantropolog Viktoria Walldin från White Arkitekter guidades oss i hur delandet har sett ut historiskt – och hur det kan komma att se ut i framtiden. Dessutom fick en panel bestående av både studenter och branschexperter ge sin syn på det här med delat boende.

Att bygga och designa för psykisk hälsa och välbefinnande
Att leva, och inte minst studera, i dagens samhälle ställer höga krav på våra (begränsade) mentala resurser. Hur mycket påverkas vi egentligen av vår omgivning, den urbana och den naturliga miljö som vi befinner oss i? I den här föreläsningen berättade Johanna Ärlemalm, civilekonom som har vänt sitt fokus från siffror till människor, om vad vi kan lära oss av forskning inom miljöpsykologi och neurovetenskap för att designa studentbostäder för psykiskt välbefinnande. Miljöer som kan hjälpa oss att må och prestera bra.

Studiebesök i Malmö och Lund
StudBO19:s dag två inleddes med att fyra bussar styrde kosan mot fyra spännande studentbostadsprojekt i området: Stapelbädden i Malmö, Sagoeken i Lund, Greenhouse i Malmö och Marathon i Lund.

Studentbostadspolitik: Fokus investeringsstödet
Vilken effekt har investeringsstödet på den nationella och lokala bostadsmarknaden? Och hur påverkas det enskilda företagen? I den här programpunkten släppte vi den nationella för-eller-emot-diskussionen och gick in på konkreta effekter för olika typer av studentbostadsföretag och lokala marknader.

Snacka mindre – gör mer
Äran att avsluta hela StudBO19 fick föreläsningsproffset Göran Adlén, som under fartfyllda 45 minuter fick publiken att både skratta högt och tänka till. Göran berättade under lättsamma former om hur vi kan gå från tanke till handling – och framför allt att ha med oss hjärtat i allt vi gör.

StudbBO21 till Göteborg
Stort tack till alla föreläsare och till arrangörerna AF Bostäder och MKB Fastigheter för ett väl genomfört arrangemang. Men allra störst tack till alla deltagare som bidrog till intressanta och roliga dagar och fantastiskt stämning.

Nu får vi vänta två år till nästa StudBO – som arrangeras av SGS Studentbostäder och går av stapeln 2021 i Göteborg!

Här hittar du presentationer samt ett gäng mingelbilder från StudBO19.
Foto: Gugge Zelander

OM STUDBO19:
Med studentbostäder i fokus

StudBO är en mötesplats för alla som arbetar med studentbostäder. Här får du chansen att lyssna på intressanta föreläsningar, ta reda på vad som händer inom studentbostadsbranschen i Sverige och framför allt så är det ett tillfälle att träffa och prata med byggföretag, bostadsföretag, politiker och andra som arbetar med studentbostäder. StudBO är ett koncept från branschorganisationen Studentbostadsföretagen och arrangeras vartannat år av föreningens olika medlemsföretag.