Ta ställning mot våld med Huskurage

Hur kan ni som studentbostadsföretag förhindra våld i när relationer i era bostäder? Vi har pratat med Huskurage som ger grannar verktyg för att skapa ett tryggare boende.

Social hållbarhet och trygghet i vårt boende blir mer och mer uppmärksammat. Ett av de projekt som jobbar för ett tryggare boende är Huskurage var främsta syfte är att genom de boende motverka och hindra våld i nära relationer. Det är civilkurage som utövas i boendet – huskurage. En av grundarna är Peter Svensson, vi ställde några frågor till honom för att ta reda på mer.


Peter Svensson, Huskurage

Vad är Huskurage?
– Huskurage är ideell förening och metod med syfte att ge medmänniskor/grannar kunskap om hur vi kan bidra och varför vi alla bör agera vid oro för våld i nära relation. Föreningens och metodens mål är att rädda liv och stoppa våld i nära relation.

Varför är det viktigt för studentbostadsbranschen?
– Av flera skäl! Unga kvinnor mellan 16-24 år är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld i nära relation, och unga män i samma ålder är de vanligaste förövarna. Genom landets studentbostadsföretag som har en ung målgrupp når vi både de mest utsatta och kan tidigt sätta civilkurage och omtanke som norm i ungas liv. Ju tidigare i livet vi kan bryta våld i nära relationer desto större är chansen att våldet inte tas med i framtida relationer. Genom att ta ställning mot våld genom till exempel Huskurage visar vi också tydligt vilket samhälle vi önskar.

Hur kan studentbostadsföretag jobba för att öka tryggheten i sina bostäder?
– Huskurage är den enda primärpreventiva metoden för att stoppa våld i nära relation, att införa Huskurage är därför ett viktigt sätt. Andra sätt är att öka kunskapen om våld och våldsutsatthet och dess konsekvenser, både bland anställda och hyresgäster. Ni kan också synliggöra var man kan få hjälp, göra information lättillgänglig, erbjuda stöd och samverka med lokala organisationer som brottsofferjourer och ungdomsjourer för fortlöpande kunskapsinsatser och hänvisning till stöd.

Peter kommer att berätta mer om Huskurage på både nästa träff med vårt hållbarhetsnätverk och på Förvaltningsdagarna senare i höst. Läs mer: