Studentbostadsföretagen förbereder sig för valborg

Valborg, eller siste april, är en av studentlivets stora begivenheter under året. Aktiviteter, fest och stor rörlighet skapar både möjligheter och problem för studentbostadsaktörer. Som störst är firandet i Lund och Uppsala och vi stämde av med några lokala studentbostadsaktörer hur de förbereder sig inför vårens stora studentfest. 

I både Lund och Uppsala är valborg ett flerdagarsevent som kulminerar den 30 april med aktiviteter runt om i städerna. Traditionsenlig mösspåtagning finns i både Lund och Uppsala, och i Uppsala kan man även ta del av champagnegalopp, picknick i Ekonomikumparken och forsränning. I Lund innebär siste april spexpremiär och på senare år även en stor fest i stadsparken som involverar fler invånare i staden än bara studenterna. Med för att bidra till ett festligt, tryggt och smidigt firande är både nationer, studentorganisationer, kommuner och bostadsaktörer.

Samarbete skapar förutsättningar
I Uppsala finns sedan många år ett samarbete kring valborg där bland annat Stiftelsen Norrlandsgårdarna och Uppsalahem, som båda har bostäder i närheten av Ekonomikumparken, deltar. Samarbetet organiseras av kommunen och har skapat ett mer ordnat firande då de tillsammans kan ge tillstånd för foodtrucks och tillhandahålla bajamajor och städning. Det underlättar också samarbetet med polisen. Ett av de stora problemen är nedskräpning och aktörerna vidtar hela tiden nya åtgärder för att stävja den.

– Vi sätter till exempel ut extra sopkorgar på våra områden och meddelar hyresgästerna om att det finns sopsäckar att hämta på kontoret. Jag upplever att studenterna blivit bättre att städa upp efter sig de senaste åren, säger Javiera Tinoco på Stiftelsen Norrlandsgårdarna.

Valborg är också ett sätt för bostadsaktörerna att synas och vara med i festligheterna, till exempel genom att dela ut vattenflaskor som både nationsstiftelserna och Uppsalahem gör.

Ökad risk för störningar och säkerhetsproblem
Men det stora firandet orsakar också problem. AF Bostäder i Lund har i många år haft problem på bostadsområdet Parentesen. Det har vid tillfällen gått så långt att det skapat allvarliga risker för de boendes hälsa och säkerhet. Parentesen är ett studentbostadsområde med 300 korridorrum, men under siste april kan så många som 1 500 personer befinna sig på platsen, något som varken utrymningsvägar, korridorer, trapphus, tak eller balkonger är dimensionerade för.

Under 2022 testade AF Bostäder att återigen hålla området öppet efter att i flera år tidigare spärrat av och bevakat området. Men det fungerade inte och inför årets firande införs permanenta säkerhetsåtgärder. Området kommer bara vara öppet för de boende och deras närmsta, något som regleras genom att de delar ut speciella band till hyresgästerna.

– Det är säkerhetsfrågor som vi måste ta beslut om för det handlar om de boendes trygghet. Det är en bostadsfastighet som inte är byggd för att ta emot stora folkmassor, om något händer går det inte att utrymma. Räddningstjänsten och polisen ställer krav på oss och vi måste göra något åt detta, vi kan inte bara låta det ske, säger Henrik Krantz i en intervju till Sveriges Radio

Även i Uppsala vidtar man åtgärder för att minska skador på bostäderna. Uppsalahem har extra rondering med väktare i några av sina bostadsområden där det brukar vara mycket fest. Stiftelsen Norrlandsgårdarna stänger av gemensamma utrymmen som bastu och tvättstugor i sina hus vid Ekonomikumparken för att inte toaletterna i de utrymmena ska användas av obehöriga. Men hur festandet i närheten av bostäderna blir beror till stor del på något som bostadsaktörerna inte rår över.

– Vädret styr väldigt mycket hur valborg blir. För oss är det bättre med bra väder, för då håller sig hyresgästerna utomhus istället för i bostäderna, säger Jenny Wikström på Uppsalahem.