Studentbostäder och campus från ett nordiskt perspektiv

Med avstamp i Campus Albano i Stockholm och med de nordiska studentbostadsglasögonen på, samlade vi deltagare från alla nordiska länder för att prata om studentbostäder, campus och den hållbara staden. Det gav nya perspektiv gällande de möjligheter och utmaningar som branschen står inför.

Vad spelar studentbostaden för roll för hållbara och attraktiva städer och campus? Det var en av frågeställningarna som präglade NSBO Conference 2022 i Stockholm. Och från flera av presentatörerna framgick det tydligt att studentbostäder har en nyckelroll för att skapa både levande campus och attraktiva studiedestinationer. De är dessutom en viktig faktor för att skapa ekologisk och social hållbarhet – både här och nu och inför framtiden.

Bostaden som attraktionsfaktor
Jorick Beijer, urbanist från nederländska Blossity som har fokus på campus- och stadsutveckling i Europa, inledde med att tala om den hyperurbanisering som pågår i Europa. Den innebär att ett fåtal, större städer lockar allt större andel av internationella studenter och talanger. För mindre städer, till exempel de nordiska, blir det därmed svårare att förbli attraktiva som studie- och arbetsdestination. Det som skulle kunna ge mindre städer en fördel är tillgängliga och prisvärda bostäder. Då många av de större städerna har stor bostadsbrist eller en osäker och dyr bostadsmarknad finns ett fönster för mindre städer att bli mer attraktiva genom att erbjuda en trygg och kvalitativ boendesituation.

Vikten av gemenskap på psykisk hälsa
Ett stort tema på konferensen var hållbarhet, inte bara för att vi som internationellt samhälle står inför en stor grön omställning utan också för att studenter är en målgrupp där psykisk ohälsa ökar. Från både Norden och Europa finns undersökningar som visar att den psykiska ohälsan växer. Utifrån den problembilden tog Elisabeth Cox, Chief of Staff på Basecamp, upp vikten av en gemenskap i bostäderna för att skapa trygghet. Och att det behöver göras på olika sätt, bland annat genom utrymmen för fysisk aktivitet och studier, men även avslappning och sociala aktiviteter. Men att tro att bostaden själv ska lösa problemet är naivt, psykisk ohälsa går inte att bara bygga bort. Men hur vi utformar våra bostäder är en väldigt viktig del av det arbetet.

Ett annat sätt att tänka på hemmet
Ett av sätten där bostaden kan bidra till både social och ekologisk hållbarhet är det gemensamma boendet. I de nordiska länderna är det kanske inte vad som efterfrågas av studenterna, men kanske det som både de och planeten behöver. Pernilla Hagbert, forskare på KTH, menar att vi måste ändra hela vår idé om vad ett hem är för att möta klimatutmaningen. Det innebär att vi i högre grad behöver bo mindre, mer delat och enklare. Och hon tycker att studentbostaden är en del av bostadsmarknaden som kan gå i framkant gällande detta och visa vägen för resten av fastighetsbranschen.

Var i framkant nu för att hålla måttet i framtiden
Att vara i framkant inom hållbarhet, där utvecklingen går rekordsnabbt men bostäder och campus tar lång tid att bygga, är inte lätt. Och det tar oss tillbaka till konferensens inspiration Campus Albano. Elin Salomonsson, hållbarhetskoordinator för Campus Albano, menar att man måste våga tänka djärvt när man planerar för hållbarhet i byggprojekt. För när det väl står klart har utvecklingen kommit i kapp och resultatet är bra, men kanske inte så visionärt som det en projektets begynnelse kändes.