Studentbostäder i Sverige ny medlem i Studentbostadsföretagen

Sommaren 2018 samlade tre studentbostadsaktörer sina studentbostäder i det nybildade studentbostadsföretaget Studentbostäder i Sverige (SBS). Idag finns de på en rad olika orter runt om i Sverige och planer på ytterligare expansion finns. 

Hej Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige! Vad är på gång hos er?
– Vi är på sätt och vis ett väldigt nystartat bolag, så vi har mycket på gång! SBS grundades under sommaren 2018 när Amasten, Offentliga hus och SBB slog samman sina studentbostäder för att bättre möta studenternas bostadsbehov. SBS blev därmed från dag ett rikstäckande fastighetsbolag inriktad på studentbostäder. Vi arbetar nu aktivt för att fortsätta utöka vårt bestånd, såväl genom köp av befintliga bostäder som genom att bygga helt nytt. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag.

Varför valde ni att bli medlemmar?
– Vi vill vara en aktiv och drivande part i att förbättra boendesituationen för studenter. Sveriges lärosäten rankas högt internationellt och detta måste vi värna om. Vårt sätt att bidra är genom att göra det kul och enkelt för alla studenter, oavsett om de bor i Sverige eller kommer hit som utbytesstudenter, att bo bra och ha utrymme att utvecklas under studietiden.

– Genom att bli en del av Studentbostadsföretagen kan vi dela med oss av all vår samlade erfarenhet och samtidigt lära av de andra medlemsbolagen. Tillsammans får vi en starkare röst i att driva frågor som gynnar studentbostadsverksamhet över hela landet.

Vad ser ni fram emot att prata med branschkollegor om?
– Framförallt hur vi alla bolag kan hjälpas åt och samtidigt sporra och utmana varandra i att utveckla ännu bättre boenden för studenter.