”Studentbostäder är en del av vårt uppdrag att göra Linköping till en bättre stad”

Ett starkt lärosäte är en avgörande faktor för en stads framgång. Och bra bostäder till studerande är viktigt för ett starkt lärosäte. Det, och om synergierna mellan att som allmännyttigt bolag tillhandahålla både vanliga hyresrätter och studentbostäder, skriver Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist i sin krönika. 

Är det viktigt att det finns ett universitet i en stad och vilken roll kan man som stort bostadsbolag spela i det sammanhanget?  Jag är själv inflyttad östgöte sedan drygt tio år tillbaka när jag rekryterades till jobbet på Stångåstaden. Det finns några saker runt Linköpings starka utveckling som jag reflekterat kring sedan jag flyttade hit. Hela staden har en positiv anda och ett starkt näringsliv. Vi har försvarsindustrin med Saab i spetsen som är oerhört viktiga, och det finns även ett mycket starkt kluster av små och stora techbolag som i många fall härrör från universitetet. Jag tror själv att ett starkt universitet och högre utbildning är en helt avgörande faktor för en stads framgång. Det bidrar både till kompetensförsörjning i regionen och skapar innovationskraft för nya företag. I det här sammanhanget tror jag att vi som stort bostadsbolag absolut kan vara med och bidra på olika sätt. Både genom att erbjuda attraktiva studentbostäder och förstås även arbeta för att den som vill flytta till Linköping kan få en egen bostad inom rimlig tid. Det finns fler positiva effekter, men det återkommer jag till.

Stångåstaden har drygt 18 300 bostäder i Linköping. Av dessa är 4 100 studentbostäder och vi har flera projekt i gång för att bygga fler. Bland våra allmännyttiga kollegor ute i landet så finns det många som också har stora studentbostadsbestånd medan andra inte har några alls. Jag vet inte vad som är rätt eller fel i andra städer, men det finns en stor fördel att äga egna studentbostäder. Vi har ett uppdrag att utveckla Linköping till en bättre stad att bo och leva i och driva näringsverksamhet i. I det perspektivet är uppdraget med att bidra till bra bostäder och bostadsmiljöer för de som väljer att studera här väldigt viktigt. Det kan förstås även vara en konkurrensfördel för universitetet om bostadsfrågan kan lösas på ett bra sätt.

Här i Linköping driver vi våra studentbostäder i ett eget dotterbolag i Stångåstadenkoncernen. Studentbostadsbolaget kan dra stor nytta av Stångåstadens storlek, starka finanser och kompetenta staber som skapar möjligheter till utveckling. Det stora moderbolaget kan å andra sidan dra nytta av ett mindre och mera lättrörligt studentbostadsbolag med en väldigt nyfiken och digital kundgrupp där vi kan testa nya koncept. Vi tror att det skapar synergier som alla tjänar på. En framgångsfaktor för Linköping är också att försöka få studenterna att stanna kvar när de tagit sin examen. Både näringslivet och offentlig sektor har stora utmaningar de kommande åren med sin kompetensförsörjning. Bostadsfrågan är ofta viktig när man ska ut i livet och börja jobba efter studierna. Där måste vi kunna hjälpa till så att de som vill stanna också har en möjlighet att hitta en bostad de gillar.

Det finns med andra ord en massa skäl för oss att äga och förvalta studentbostäder. Det kan hjälpa universitetet att rekrytera studenter, det kan bidra till kompetensförsörjningen i staden och regionen och det hjälper oss som bolag att bli effektiva och bättre i vår förvaltning. Och det passar perfekt in på vårt övergripande uppdrag att göra Linköping till en bättre stad att bo och leva i och driva näringsverksamhet i.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden