Stort intresse för studentbostäder under Almedalsveckan

Årets medverkan i Almedalsveckan var givande på många sätt. Lösningar på byggstoppet debatterades livligt, när Studentbostadsföretagen för första gången gick fram i en gemensam satsning med Sveriges förenade studentkårer. Kommunernas och högskolornas roll i bostadsförsörjningen lyftes i ytterligare ett seminarium och därtill hölls flera enskilda möten med beslutsfattare under veckan.

Studentbostadsföretagens första seminarium handlade om samverkan kring studenternas bostadssituation. Såväl studentkår, som universitet, kommun- och utbildningspolitiker hade bjudits in att reflektera över sitt ansvar för att förbättra läget. I panelen fanns en bred samsyn om att det krävs krafttag och samarbete för att skapa förändring.

I det andra seminariet, som anordnades tillsammans med Sveriges förenade studentkårer, riktades fokus till inbromsningen i nyproduktionen. Inför Almedalen släpptes rapporten ”För fler studentbostäder” innehållande reformförslag för att få fart på studentbostadsbyggandet. Rapportförfattaren Caroline Szyber, rådgivare och tidigare bostadspolitiker, inledde med att presentera reformförslagen. Därefter fick bland andra politiker från både regering och opposition ta ställning till förslagen. Samtliga medverkande var eniga om att det behövs stimulanser för att få fart på byggandet, men när det gäller tillvägagångssätt delar sig åsikterna. Medan vissa förespråkade regellättnader såg andra behov av statlig finansiering. Detta banade väg för en livlig, men också rolig och intressant debatt.

Studentbostadsfrågan lyftes även genom ett seminarium av SBS studentbostäder i Norden, där Stina Olén medverkade och både Örebro universitet och Luleå kommun visade stort engagemang. Utanför seminarierna har det pågått samtal med politiker och andra intressenter rörande aktuella frågor som den nedåtgående konjunkturen, byggregler, finansiering, hållbara lösningar med mera.

Avslutningsvis tackar vi för en lyckad vecka. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner som hjälper både studentbostadsbranschen och politiker att navigera i det utmanande läge som råder.

Bilder från vårt deltagande under veckan.