Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder nya medlemmar i Studentbostadsföretagen

Vi välkomnar ännu en nationsstiftelse från Uppsala som medlemsföretag. Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder är vårt sjunde medlemsföretag i Uppsala.

– Studentbostadsföretagen har en kompetens som inte finns någon annanstans och erbjuder dessutom ett stort nätverk att byta erfarenheter med. Då flera nationers bostadsstiftelser i Uppsala varit medlemmar en tid och bara pratat gott om Studentbostadsföretagen var det ett naturligt steg att även vi skulle bli medlemmar, säger Anna-Carin Andersson, vd på Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations Studentbostäder.

Med över 800 studentbostäder är stiftelsen en av de större bostadsaktörerna bland nationerna i Uppsala. Stiftelsen har förvaltat studentbostäder sedan 50-talet och sedan dess ökat sitt bestånd genom både nybyggnation och förvärv. De verkar i en stad med många studentbostadsaktörer och där nationer, stiftelser, universitet, allmännyttiga och privata aktörer tillsammans jobbar för en väl fungerande studentbostadsmarknad.

– Vi hoppas att vi som branschorganisation kan hjälpa till att ytterligare stärka det lokala samarbetet, men också fördjupa vår kunskap om den komplexa studentbostadsmarknaden i Uppsala, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig på Studentbostadsföretagen.

Om Stiftelsen Västmanlands-Dala Nations studentbostäder
Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder instiftades av nationen på 50-talet. Syftet var att kunna erbjuda medlemmarna billiga och bra studentbostäder. Stiftelsen har genom åren uppfört fastigheter i kvarteren Triangeln, Svartman, Observatorieparken samt Majklockan i Uppsala. Totalt har de 826 bostäder.