Städsvepet – tre sätt att underlätta städning i gemensamma utrymmen

Svårt att hålla en bra nivå på städningen i gemensamma utrymmen? Du är inte ensam. Just den förvaltningsutmaningen är en av de mest vanliga och återkommande i branschen. Nedan finns tre smarta sätt att hjälpa studenterna på traven som studentbostadsaktörer runt om i landet tagit fram. 


Tumme upp/Tumme ner – Skövdebostäder AB

Skövdebostäder märkte via branschens kundundersökning Nöjd Studbo att de som bodde i korridor inte var nöjda med sin egen, eller andras, insats när det kom till städning i gemensamma utrymmen. För att komma till bukt med detta tog de fram en metod med fokus på enkelhet – enkelt att kommunicera, enkelt att mäta och enkelt att följa upp.

Resultatet blev ett system med tumme upp eller tumme ner. Varje vecka görs städkontroller i gemensamma kök som resulterar i en tumme upp eller en tumme ner beroende på hur städningen möter olika kriterier. Resultatet kommuniceras till studenterna genom en anslagstavla i köket helt dedikerat till just detta. Om resultatet blir tumme ner får korridoren även en lista på åtgärdsförslag för att nästa vecka kunna få en tumme upp.

Personalen följer upp detta enkelt i en pärm och de korridorer som får en tumme upp varje vecka under en termin får en belöning i slutet av terminen. Grundtanken med belöningen är att ge något som korridoren kan göra tillsammans, till exempel glöggkväll inför jul. Under coronapandemin har det dock gjorts lite annorlunda, spana in hur här!

 


Städväska – Mitthem

Även hos Mitthem var området städning i gemensamma utrymmen inte på topp. De har inga korridorer, men däremot flera lägenheter där utbytesstudenter bor två eller tre tillsammans under en kort tid. Mitthem insåg att städmaterial inte är det man helst lägger pengar på under en så kort boendetid, något som märktes på de kontinuerliga städkontrollerna.

För att underlätta för studenterna att städa tog de tillsammans med en städbutik i Sundsvall fram städväskor för utlåning. En städväska är en rullväska fylld med det som behövs för att städa en bostad – från dammsugare till medel och trasor. I väskan finns också instruktioner för hur de olika medlen ska användas. Städbolaget de anlitar fyller på väskorna varje vecka.

Väskorna finns i låsta skåp och bokas i ett visst antal timmar vid varje tillfälle. Studenterna hämtar väskan, rullar den till bostaden, städar och rullar tillbaka den. Konceptet har fungerat jättebra och Mitthem märker att de är som mest populära precis innan städkontrollerna.


Städworkshop – Malmö Universitet

Malmö Universitet (MAU) hyr ut till främst internationella studenterna som bor en kort tid. På de kontinuerliga städkontrollerna märkte de att nivån på städningen var låg, och insåg att en orsak var dålig kunskap om städning – i allt från vad som uppfattas som rent till hur man faktiskt städar. I samarbete med en städfirma tog de därför fram konceptet städworkshop.

Inför workshopen får studenterna en personlig inbjudan via mejl. Den leds sedan av en städfirma som inleder med varför det är viktigt att städa och hur man gör det på bästa sätt. Sedan får studenterna själva städa och de kommer gemensamt fram till vad som är en acceptabel nivå för städning. Städningen genomförs i studenternas egna kök och badrum och man går igenom vilka medel som används på vilka ytor, hur de ska doseras och vilka trasor man kan använda till. Till sist genomförs en frågestund och alla får med sig ett städkit med material som sedan fylls på under terminen.

Therese från MAU tipsar om att hitta den vinkel som fungerar bäst på just era hyresgäster. Är det möjligheten att slippa betala för flyttstäd, hållbarhetsaspekten på till exempel materialens livslängd eller städmedlets innehåll som är mest intressant? Utmaningen är även att hitta en person som dels är bra på att städa men som också är bekväm att stå framför en grupp och pedagogiskt gå igenom de olika delarna.