Snart finns nyckeln i mobilen

Intresset för mobila nycklar och digitala låssystem växer. Bostadsföretag ser effektiviseringsmöjligheter i förvaltning och uthyrning, och hyresgästerna gör fler och fler vardagsfunktioner i mobilen. Studentbostadbranschen har länge använt halvdigitala lösningar, men runt om i landet är flera pilotprojekt med heldigitala låssystem på gång.

Digitaliseringen håller på att utmana en av de saker som under århundraden varit konstant – nyckeln. En liten bit metall som symboliserar säkerhet och tillträde till våra hem. När saker som kontraktsskrivning, hyresbetalningar och kösystem sedan länge kunnat digitaliseras är nyckelhanteringen en del av förvaltningen som varit svårt att få helt digital. Det går inte att komma ifrån att nyckeln – oavsett form och funktion – fysiskt måste hamna i hyresgästens hand.

De senaste åren har ny teknik banat väg för en helt digital lösning där nyckeln laddas ner och används direkt i mobilen. Systemet finns redan i till exempel hotell och nu hakar även fastighetsbranschen på. Ett av de bostadsföretag med planer på ett pilotprojekt för att testa mobila nycklar är Huge Bostäder AB.

– Vi har tittat på flera olika lösningar och vill ha något som inte känns daterat innan vi ens hunnit installera det. För mig känns mobila nycklar som en lösning i framkant och en stor fördel är att vi kan skicka nyckeln till hyresgästen närsomhelst och varsomhelst, förklarar Rosa Vitrera Luiga, distriktschef på Huge Bostäder AB.

Mobila nycklar fungerar så att hyresvärden digitalt skickar en nyckel till hyresgästen att ladda ner på sin mobil via en app. Väl framme vid dörren öppnar hyresgästen appen, håller mobilen mot läsaren vid dörren och öppnar. Nyckelhanteringen kan därmed helt och hållet integreras i den digitala uthyrningsprocessen. Nycklarna administreras centralt vilket gör att bostadsföretaget kan skapa nya och hantera existerande nycklar i realtid. Jonas Ridhagen, som ansvarar för ASSA ABLOYs digitala låssystem Livvi, menar att ett helt digitalt system ger bostadsföretagen bättre översikt.

– Vem har egentligen kontroll över nycklarna? Med mobila nycklar får hyresvärden full kontroll på vilka nycklar som för tillfället ger access till vilka utrymmen, och vem de är tilldelade till. Till skillnad från en fysisk nyckel som hyresgästen kan överlåta till vem som helst, säger han.

Men för många är det ett stort steg att ta och det finns fortfarande frågor kring allt från borttappade telefoner till den övergripande säkerheten. Jonas får dagligen svara på den typen av frågor och påpekar att säkerhetsaspekten är större än med vanliga nycklar.

– Till skillnad från en fysisk nyckel eller RFID tagg så går den mobila nycken inte att kopiera och tappar man bort mobilen kan man avaktivera nyckeln. Risken för olovlig andrahandsuthyrning minskar också då bostadsföretagen har full kontroll över vilka nycklar som är aktiva och inte, förklarar han.

Större acceptans
De senaste åren har fler och fler saker flyttat in i mobilen. Vi gör bankärenden, deklarerar, låser upp bilen och betalar både elfakturan och veckans matinköp i butiken med mobilen. Därmed finns en större mognad för att flytta sina nycklar in i mobilen. Studenter har dessutom hög digital vana och förväntar sig i stor grad digitala lösningar.

– Användartrösklen blir lägre hela tiden. Till exempel är det många unga som numera har vana av halv- eller heldigitala lås hemifrån och snart är vi kanske i läget att den typen av lösning faktiskt förväntas av hyresgästerna, säger Jonas.

– Tveksamhet som finns är kanske mer våra egna farhågor snarare än kundens faktiska efterfrågan och förväntningar på sitt boende, lägger Rosa till.

Coronapandemin har drivit på den digitala utvecklingen ytterligare och att kunna tilldela nya hyresgäster nycklar utan att behöva träffas hade varit önskvärt av många. Och oavsett pandemi eller inte, med hyresgäster som i hög utsträckning kommer från andra orter, eller till och med länder, finns en outnyttjad fördel med mobila nycklar för studentbostadsbranschen. Lägg därtill den digitala dimensionen typisk för nuvarande och kommande studentgenerationer och frågan uppstår vad en nyckel egentligen är.

Artikeln är en del av partnerskapet mellan ASSA ABLOY och Studentbostadsföretagen.