Slopat investeringsstöd – detta gäller

Vid budgetomröstningen den 24 november gick Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas gemensamma budget igenom. Det innebär bland annat att investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande avvecklas.Vi reder ut vad som gäller för befintliga och nya ansökningar.

Totalt kommer byggsubventioner och energieffektiviseringar för omkring 1,3 miljarder kronor avskaffas 2022 och däri ingår investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder. Ännu finns möjlighet att söka investeringsstöd, men ansökningar som inkommer till länsstyrelserna efter den 31 december 2021 får inte beviljas. De medel som avsatts för stödet 2022 får endast användas för att betala ut stöd som redan har beviljats samt för ansökningar som har inkommit senast 31 december i år. Studentbostadsföretagen är kritisk till den politiska hanteringen av investeringsstödet.

– Bostadsbyggande tar tid och därför behöver vi stabila spelregler. Att politiker lanserar och drar undan investeringsstödet flera gånger under en mandatperiod är mycket  problematiskt. Vi respekterar att man tycker olika om byggsubventionerna, men hanteringen är vi djupt kritiska till. Det finns en stor vilja att bygga studentbostäder bland våra medlemmar, men osäkra förutsättningar hindrar byggandet. Det finns helt klart en risk att projekt nu ställs in eller försenas, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Med anledning av snabbstoppet bevakar Studentbostadsföretagen nu hur branschen påverkas. Vd Stina Olén är i dialog med Boverket och ansvariga politiker för att belysa effekterna och diskutera möjliga lösningar framåt. En utmaning är till exempel att möjligheterna minskar att få stöd för projekt på högskoleorter utanför de tre storstadsregionerna.

– Regeringen beslutade tidigare i höstas att byggnation i storstadsregionerna skulle prioriteras. Därför kommer kvarvarande medel i första hand att tilldelas alla ansökningar i storstadsregionerna inkomna till och med 31 december 2021. Först därefter tilldelas ansökningar i övriga landet medel, då utifrån kötid, vilket innebär att projekt där man tidigare räknat med stöd nu kan få avslag, menar Stina Olén.

Boverkets prognos är att ansökningar i övriga landet inkomna senast 2021-08-31 kommer kunna beviljas någon gång under 2022, men poängterar att det beror på hur många ansökningar som inkommer innan årsskiftet.

Läs mer på Boverket!