Skillnader mellan internationella och svenska studenters boendepreferenser

Hur man vill bo är starkt kopplat till både kulturella preferenser och den aktuella studiesituationen. Att boendepreferenser skiljer sig mellan svenska och internationella studenter är därmed inte överraskande. Vi har utifrån rapporten Hur vill studenter bo? tittat på de aspekter där skillnaden mellan svenska och internationella studenter är som störst. 

 

I rapporten delas respondenterna in i tre grupper:

  • Nya studenter = svenska studenter som studerat upp till fyra terminer
  • Erfarna studenter = svenska studenter som studerat fem eller fler terminer
  • Internationella studenter = samtliga internationella studenter

1. Fler vill dela boende med okända

Det boendealternativ som både svenska och internationella studenter i störst utsträckning väljer är det enskilda boendet. Men en stor del internationella studenter anger även de skulle kunna tänka sig att bo med andra studenter. Skillnaden mellan svenska och internationella studenter är som störst när det kommer till att bo med personer man på förhand inte känner. Fyra av tio internationella studenter kan tänka sig det jämfört med en av tio svenska studenter.

Att man som internationell student ofta kommer själv och vill träffa nya människor spelar stor roll, 82 procent av de internationella studenterna anger sociala kontakter som anledning för att vilja bo med andra medan samma siffra för svenska studenter är 50 procent.

De svarande hade möjlighet att välja flera alternativ.


2. Vill bo med fler studenter

Bland internationella studenter är det mer populärt att vilja bo med 3-5 och 6-10 personer jämfört med svenska studenter. Samtidigt är andelen som vill bo med 1-2 personer mycket mindre än bland svenska studenter. Dock är boendealternativen 1-2 personer och 3-5 personer de mest populära i sin helhet bland internationella studenter.

Men på frågan om man är villig att dela vissa utrymmen för att få en lägre hyra så visar det sig att internationella studenter inte är lika benägna som svenska studenter att dela till exempel badrum och sovrum, inte ens om det är några man känner sedan innan. Dock kan man tänka sig att dela kök, vardagsrum och studierum.


3. Hyra och läge är viktigare 

Ett område där man märker ganska stora skillnader mellan hur svenska och internationella studenter ser på sitt boende är vilka faktorer som är/var viktigast vid val av bostad. Låg hyra är med ganska stor övervikt det viktigaste för internationella studenter, nästan hälften väljer det över trygghet, storlek och läge.

Bland svenska studenter är låg hyra och trygghet lika viktigt. Framförallt ser vi en skillnad när det kommer till trygghet, som är mer än dubbelt så viktigt för svenska studenter som för internationella.  Läget är däremot betydligt mer viktigt för internationella studenter än för svenska.


4. Fler faktorer är viktiga för att känna sig trygg

På frågan hur viktiga olika faktorer är för att känna sig trygg i sin studentbostad eller studentbostadsområde svarade internationella studenter att samtliga faktorer var viktiga i högre grad än svenska studenter. Stor skillnad finns till exempel för de sociala faktorerna som att känna sina grannar samt ha tillgång till gemensamma, sociala utrymmen.

De svarande hade möjlighet att välja flera alternativ.


5. Större intresse för tjänster kopplat till bostaden

Samtliga föreslagna tjänster, förutom bilpool, efterfrågas i större grad av internationella studenter än svenska studenter. Det som i störst grad är mer efterfrågat av internationella studenter är möblerat boende, städutrustning, köksmaskiner och startkit (till exempel porslin, sängkläder etc) – det vill säga saker som behövs i ett boende men som man sällan tar med sig från sitt hemland.

De svarande hade möjlighet att välja flera alternativ. Fler tjänster finns presenterade i rapporten.