Sagt om studentbostäder i Almedalen

I Almedalen Igår bjöd vi in till seminariet Rätt studentbostäder, i rätt tid och till rätt pris i Almedalen. Deltog gjorde förutom bostadsminister Per Bolund och Studentbostadsföretagens ordförande Ingrid Gyllfors även Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, och Fredrik Hörstedt, vice rektor på Chalmers.

Seminariet på K2A/Svenska Studenthus arena berörde allt från studiekontroller och lärosätens attraktivitet till investeringsstöd och regelverk. En definition av studentbostaden i lagstiftningen för att skapa anpassade regelverk diskuterades och var något som Per Bolund ställde sig positiv till.

Även studenternas psykiska ohälsa och studentbostadens möjligheter för att förebygga det berördes. Det gemensamma boendet och sociala ytor togs upp som viktiga faktorer, och i samband med det även en förändring av uthyrningsregler och hyressättning för att främja den typen av boende.

 

Sagt i panelen:

Per Bolund:
– Vi ska ha en högre ambitionsnivå framöver, regeringens åsikt är att staten behöver ta en mer aktiv roll. Investeringsstödet är en viktig del, även om vi ännu inte är helt nöjda med det. Studentbostadsfrågan behöver synkas mellan fler departement, främst finans-, utbildnings- och justitiedepartementen.

Ingrid Gyllfors:
– Det behövs en flexibilitet i hur vi kan bygga. En mer flexibel lagstiftning för både byggande och uthyrning skapar fler typer av studentboenden, som till exempel kan underlätta vid toppar inför terminsstart. Även möjlighet till bättre studiekontroller är nödvändigt eftersom det är a och o för att upprätthålla studentbostadens grundläggande rörlighet.

Matilda Strömberg:
– Högskolorna växer, men vi ser en vikande byggtrend för studentbostäder. Investeringsstödet i nuvarande form fungerar inte fullt ut. Vi behöver även se över regelverket för bostadsbidraget, väldigt få studenter söker det, framförallt på grund av rädsla för återbetalning.

Fredrik Hörstedt:
– Sverige får ett dåligt rykte på grund av bostadsbristen, ett rykte som sprider sig snabbt. Vi tappar den internationella studentgruppen och har fått begränsa antalet studenter vid antagningen på grund av studentbostadsbristen i Göteborg. Studentbostäder är i slutändan en näringspolitisk fråga.

 

Fler tankar från seminariet: