Så förbereder sig branschen inför vintern

Vintern står för dörren och stora delar av Sverige har redan fått sitt första snöfall. Men hur förbereder branschen sina fastigheter för att möta snön, halkan och andra risker säsongen innebär? Ta del av arbetssätt från tre studentbostadsföretag som verkar i olika delar av landet.  

 Oförutsägbarheten en gemensam utmaning

Utmaningarna med att planera utifrån en ökad oförutsägbarhet i takt med ökade klimatförändringar är något flera företag delar, och specifikt budgetplanering kan vara svårt när vädret är extra ombytligt.

För att möta utmaningarna har Bostaden i Umeå bland annat anpassat sina snöröjningsavtal med entreprenörer för att tydliggöra när och hur åtgärder ska genomföras. Samtidigt har de egen personal i beredskap för att ta hand om entrénära snö- och halkåtgärder. Östersundshem har också fokuserat på regelbundna avstämningar med sina entreprenörer, medan AF Bostäder använder en fastprismodell för halkbekämpning och snöröjning och tar själva hand om saltningen av entréer och trappor när snön har fallit.

Läs mer om företagens vinterförberedelser nedan:

Vad har ni för utmaningar kopplat till snöfall, halka och annat vinterväder? 

Oförutsägbarheten är en av de största utmaningarna för oss kopplat till snöfall och halka. Vi verkar i Norrland, och vi vet om att det kommer snö. När och hur mycket är svårt att förutspå och det är svårt att planera resurser då de behövs som mest över perioden. Senare tid så har vi noterat att vi här uppe även har fler rikliga ”snökanoner” som vi såg mer söder ut förut (ex. Gävle). De är ofta väldigt omfattande och kräver mycket resurser under en kort tid.

Vi har valt att inleda halkbekämpning i tidiga skeden, då vi vet att det skapar bättre förutsättningar för mindre halkolyckor hos våra hyresgäster och medarbetare som arbetar ute på områdena.

Hur planerar ni för snöröjning och andra åtgärder kopplat till vinterväder? 

Vi har löpande planering och uppföljning hela året. Efter vintern, i april/maj följer vi upp säsongen som varit och samlar på oss lärdomar som vi tar med oss till kommande säsong. Under sommaren planerar vi för gemensam genomgång med entreprenör och egen personal som är direkt involverade i vinterväder.
Under hösten, i oktober, har vi teoretisk och praktisk genomgång för samtliga berörda. Då går vi igenom hur vi ska snöröja, var vi ska lägga snö och framför allt så påminner vi oss om vad vi har kommit överens om och vilken prioritering som gäller.

Med dessa förutsättningar är vi redo att ta oss an den mest hektiska säsongen som sträcker sig från november till april.

Har ni anpassat era avtal/egna förvaltning avseende detta på senare år? Har ni tips och råd att ge till andra i branschen? 

Vi har i våra avtal mot entreprenör varit tydliga med när och hur åtgärd ska ske, samt att vi ställer krav på dialog mellan parterna om förutsättningar som påverkar resultatet. Vår egen personal har beredskap under perioden och sköter entrénära åtgärder vid vinterväder. Det är en förutsättning för oss att skapa bra boendemiljö trots utmanande väder.

 Har ni några andra intressanta förberedelser eller initiativ inför vintersäsongen? Berätta!

Vintern är inte bara att ta hand om snö och bekämpa halka. Den skapar även möjligheter till roligheter. Det är lätt att glömma bort att kontrollera snömängd på tak och istappar som hänger. Var noga med att ha tät tillsyn och åtgärdsprogram tillgängligt efter behov. Intensivt arbete med att snöröja (umea.se)

Vad har ni för utmaningar kopplat till snöfall, halka och annat vinterväder?

Att hålla alla våra hyresgäster nöjda, vilket är svårt då kraven/förväntningarna tyvärr blir orimliga ibland. Även ekonomiskt så märker vi av fördyringar.

Hur planerar ni för snöröjning och andra åtgärder kopplat till vinterväder? 

Vi har vår yttre skötsel på entreprenad. Vi har löpande driftmöten under året samt genomgång tillsammans med entreprenören inför varje snöröjningsäsong och även efter säsongen. Vi skickar även påminnelser till våra hyresgäster att ställa i cykeln osv inför vintern.

Har ni anpassat era avtal/egna förvaltning avseende detta på senare år? Har ni tips och råd att ge till andra i branschen?

Löpande avstämningar med entreprenörerna, lyssna verkligen på entreprenören men även hyresgästerna och givetvis den egna personalen för goda råd på förbättring.

Vad har ni för utmaningar kopplat till snöfall, halka och annat vinterväder? 

Vi har ingen vinter längre i södra Sverige. Vinterlandskap för oss är frost på gräsmattan.  Utmaningarna för oss är egentligen att gissa vid budgetläggning och vara beredda på snö och hur mycket som kommer.

Hur planerar ni för snöröjning och andra åtgärder kopplat till vinterväder? 

För vår egen del handlar bara planeringen om att vi har salt hemma för halkbekämpning av trappor och vid entréer. Vi har sen et par år tillbaka inga egna fordon för snö- och halkbekämpning.

Har ni anpassat era avtal/egna förvaltning avseende detta på senare år? Har ni tips och råd att ge till andra i branschen?  

Istället för en fast avtalskostnad per säsong så betalar vi ett fastpris för varje gång det utförs. Olika priser för snöplogning och halkbekämpning. Dagtid avropar vi det medan de har ansvaret med bevakning och utförande efter vår arbetstid.