Så blev Gavlegårdarna Årets klättrare igen

Gavlegårdarna har två gånger blivit utsedda till Nöjd Studbo-utmärkelsen ”Årets klättrare”– 2016 och 2023. Mattias Söderlund, boendeförvaltare Gavlegårdarna, ser att trygghetsåtgärder och samverkan i kombination med lyhördhet mot studenterna är viktiga delar i framgångsreceptet.

För Gavlegårdarna handlar arbetet kring bättre kundnöjdhet i hög utsträckning om att skapa bättre förhållanden med fokus på trygghet. Speciellt i deras fastigheter som ligger en bit utanför centrum.

– I studentbostäderna som ligger centralt är våra studenter generellt väldigt nöjda. Variationer kan i stället förekomma utanför centrum, på vårt campus i Sätra. Här ser vi att tryggheten är en otroligt viktig del och enskilda händelser kan ha stor påverkan, säger Mattias.

Mattias menar vidare att medan vissa händelser orsakar svängningar i kundnöjdhet är det ihärdigt och konsekvent arbete som bäst främjar ökad trygghetskänsla och därmed nöjdare hyresgäster.

– Vi satsar mycket på utemiljön, med belysning och buskage, att hålla ordning på allt. Det är viktigt att det ser rent och fräscht ut, det lockar även fler till att hjälpas åt att hålla det fint.

Utöver fokuset på utemiljön har Gavlegårdarna satsat på att arrangera uteaktiviteter och ha personal i området, som hälsar på hyresgästerna när de ses ute och kan svara på frågor. Dessutom samarbetar de med ett vaktbolag som genomför ronderingar under kvällstid. Det är tydligt att förbättringsåtgärder som görs i hela Gavlegårdarna också ger goda effekter inom studentbostadsbeståndet.

– Vi samverkar med socialtjänsten, polis och kommunen i allmänhet. Sen är även vårt samarbete med föreningslivet en superviktig del. Under lov ser vi till att hjälpas åt att anordna aktiviteter, det kan vara en fotbollsturnering eller en scoutakitivitet. Sådant ökar trivseln i området och gör att rastlösa ungdomar har någonstans att ta vägen.

I NKI-arbetet utgör enkäterna ett viktigt riktmärke för att välja rätt insatser.

– Enkäterna utgör grunden i vårt arbete, sen ser jag även fritexterna som väldigt viktig input som kan fungera som ögonöppnare. Det ger oss en idé om hur vi ska fortsätta framåt. Vi har hittat kostnadseffektiva lösningar som med små medel fräschar upp en hel yta. Ett nytt sortiment av väl valda möbler kan förändra känslan i ett rum avsevärt.

Avslutningsvis ser Mattias utmärkelsen som extra motiverande, snarare än en anledning till att luta sig tillbaka och slappna av.

– Vi är såklart jätteglada, och dessutom alltid bra på att fira när vi har åstadkommit något bra. Men vi är även noggranna med att blicka framåt. Det finns delar vi kan bli bättre på, exempelvis ordning i tvättstugan. Det viktiga är att man alltid gör sitt yttersta för att åstadkomma förbättringar, oavsett hur bra det går.