Resultat Nöjd medlemsenkät

Under hösten 2018 skickade vi ut vår medlemsundersökning. Syftet var att ta reda på vad våra medlemmar tycker om verksamheten och skapa underlag för att ytterligare vässa medlemsnyttan och våra erbjudanden. 

Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Era svar har visat på flera punkter där vi kan tänka nytt, tänka om och förbättra oss. Nedan följer en kort sammanställning av resultatet. Under hösten 2019 genomför vi medlemsundersökningen på nytt, men har du någon idé eller förslag redan nu får du gärna kontakta oss.

Respondenter

  • 456 utskick
  • 179 svar
  • Svarsfrekvens 39%

NKI och NPS

Överlag är våra medlemmar nöjda med vad Studentbostadsföretagen erbjuder. Framförallt märks det på NPS-värdet (Net Promoter Score) som är en sätt att mäta ambassadörer bland kunder/medlemmar.

  • NKI (0-100): 77
  • NPS  57%

Aspekter av medlemsnyttan

I enkäten frågade vi om nöjdhet på olika aspekter av medlemsnyttan. Framförallt är våra medlemmar väldigt nöjda med träffarna och ni var många som under 2018 deltog på en eller flera av våra träffar. Vi hoppas att ännu fler tar del av den uppskattade medlemsaktiviteten under 2019.

 

Genomsnittlig nöjdhet med olika aspekter av medlemskapet.


Åtgärder

Enkäten har gett oss på Studentbostadsföretagen en uppsjö av idéer för förbättringar och ökad medlemsnytta. Nedan följer några av de åtgärder vi genomför under 2019:

  • Enklare tillgång till medlemssidor som kräver inlogg
  • Ny företagssida med forumfunktion på LinkedIn – se den här
  • Mer information om vårt politiska arbete, till exempel i nyhetsbreven.
  • Fler goda exempel på medlemsträffarna