Resistenta vägglöss sprider sig i Europa

Från Europas storstäder kommer rapporter om en markant ökning av vägglöss som vanliga bekämpningsmedel inte biter på. Den muterade arten finns redan i Sverige och även om spridningen är oklar kommer vår globala mobilitet bidra till ökad spridning. Men en upprepning av förra vågens vägglusspridning lär vi inte se – etablerade metoder ger fortsatt stor effekt. 

Den nya vågen av vägglöss på kontinenten har uppmärksammats på flera håll i media det senaste. Studentbostäder är en bostadstyp som på grund av sin höga omflyttning drabbas hårt, men bland studentbostadsföretagen finns också etablerade metoder och rutiner för att bekämpa angrepp. Så vad betyder de nya, resistenta vägglössen för studentbostadsföretag framöver?

Tjockare skal och mindre fötter
Resistensen hos vägglöss har utvecklats under en längre tid och beror på en återkommande användning av kemiska bekämpningsmedel. Med sin snabba förökningstakt ökar andelen resistenta vägglöss snabbt om man använder samma gift vid upprepade tillfällen och numera finns det i princip inga kemiska bekämpningsmedel som vägglössen inte har utvecklat en viss grad av resistens emot.

Motståndskraften har ökat på olika sätt. Den vanligaste formen är metabolisk resistens som innebär att vägglusen producerar fler enzymer som står emot eller bryter ner bekämpningsmedlet bättre. De har också utvecklat ett tjockare exoskelett som gör det svårare för bekämpningsmedel att tränga in. Deras små krokfötter i samband med ändrat beteende, som att gå på ”tå”, gör också att de minskar kontakten med ytor som är besprutade.

Etablerade metoder ger fortsatt effekt
Enligt Jette T. Knudsen, specialist och forskare på Nattaro Labs, är det dock inte så vanligt att man i Sverige använder sig av kemiska bekämpningsmedel eftersom vägglössen redan utvecklat en viss grad av resistens mot de medel som är lagliga här. Hon menar också att de metoder som idag är vanligast hos svenska bostadsföretag är fortsatt effektiva.

– De flesta behandlingar av vägglöss i Sverige utförs idag med värme i olika formar och kisel. Kislet förstör vägglössens ytskikt genom att repa och absorbera vax och fetter som skyddar mot uttorkning, därmed påverkas det inte i samma grad av den resistens som de utvecklat mot kemiska bekämpningsmedel, säger Jette.

Information och upplysning lika viktiga bekämpningsmetoder
Värme och kisel fungerar bra både som bekämpningsmetod och för att förebygga angrepp, till exempel genom att lägga kisel och kiseltejp bakom lister eller på andra ytor som vägglusen måste transportera sig över för att hitta mat. Men även kommunikation och kunskap hos både medarbetare och hyresgäster bidrar till minskad spridning av vägglöss och effektivare bekämpning.

– Det går inte att skydda sig helt från vägglöss, men ju tidigare de upptäcks desto lättare är de att bekämpa. Upplysning, utbildning och ökad kunskap gör att studenter tidigare både kan upptäcka och anmäla angrepp, vilket ger bostadsföretagen chans att bekämpa dem innan de hunnit sprida sig i byggnaden, avslutar Jette.