Residence Life på svenska

Residence Life är vanligt begrepp på den internationella studentbostadsmarknaden. Även i Sverige har det satt sina spår, framförallt i studentbostäder för internationella studenter. Therese Löfgren, Housing Advisor på Malmö Universitet, är en av de som inspirerats och infört Residence Assistants i deras studentbostäder.

Hej Therese! Vad är Residence Life för dig?
– För mig är Residence Life ett sätt att skapa ett mervärde för hyresgästen och det kan man göra på olika sätt. Det finns en hel del forskning i USA och England som visar på att användandet av Residence Life bidrar till att välmåendet ökar och att man finner sig till rätta snabbare samt att den akademiska prestationen också förbättras. I Sverige har vi helt andra förutsättningar än vad de har i andra länder när det kommer till Residence Life, här får vi till exempel inte lov att hyra ut till anställda som arbetar på universitetet. Vi som universitet äger inte heller våra bostäder, så alla koncept fungerar inte på samma sätt som exempelvis i USA eller i England.

Hur arbetar ni med Residence Life?
– Vi jobbar mycket med konceptet Residence Assistants (RA), det vill säga att en hyresgäst får i uppdrag att mot betalning arbeta som boendeassistent/RA och se till så att alla hyresgäster får en bra start och kommer in på rätt sätt i studentlivet. Vi anställer en eller flera hyresgäster i varje fastighet och deras uppgifter är att välkomna de nyinflyttade studenterna, stimulera till gemenskap och att skapa mervärde i de bostäder som vi erbjuder. Vi märker till exempel att fler studenter väljer att bo kvar längre än tidigare. Det goda ryktet sprider sig och fler och fler vill bo hos oss, vilket även har visat sig i våra nöjda kundenkäter.

– Vi startar redan innan hyresgästen flyttar in och tar kontakt 1–2 månader innan inflyttning för att ge ett välkomnande, praktisk information och presentera boendeassistenten. Det bidrar till att hyresgästerna som kommer till en ny stad och ett helt nytt land kan känna sig lite tryggare i att ha någon som de redan känner lite grann och som de kan vända sig till. Vi har arbetat med detta i cirka 5 – 6 år och har ändrat, utvecklat och anpassat konceptet efter våra förutsättningar och det är fortfarande under utveckling.

Vad har du för tips till någon som vill utveckla sitt arbete med Residence Life?
– De som ska arbeta med Residence Life behöver fundera över vad det är man vill åstadkomma och var fokus ska ligga. Det är viktigt att vara medveten om hyresgästens olika faser, för om man inte har det basala i livet så bryr man sig inte om det roliga heller. Mitt bästa tips är att tydligt skilja på det som anställda gör och det som boendeassistenten gör, eftersom boendeassistenten själv är en hyresgäst. Vi som arbetar på bostadskontoret behöver ha en professionell relation till våra hyresgäster där vi ansvarar för exempelvis indrivning av sena hyror medan boendeassistenten mer arbetar med de mjuka värdena.

Vilka är de just nu största utmaningarna kopplade till Residence Life och hur jobbar ni med dem?
– 
Konceptet är ganska personalintensivt och personal kostar pengar, det upptar arbetstid med rekrytering och arbetsledning och såklart även arbetstid för den student som utför arbetet som boendeassistent. Samtidigt anser 86 procent av de boende att det höjer boendeupplevelsen.

– Vi tänker alltid till om vilka ambitioner vi har. I vissa fastigheter behöver inte fokus ligga så mycket på att arrangera olika aktiviteter utan mer på att se till att alla boende hjälps åt och städar i de gemensamma utrymmena. Där kan boendeassistenten kanske visa hur tvättstugan fungerar och gå igenom reglerna för soprummet. När en jämnårig förklarar så blir det en helt annan dialog än när en universitetsanställd går in och informerar.


Läs mer – rapporter om Residence life