Remissvar på utredningen om modernare byggregler

Studentbostadsföretagen har lämnat in ett svar på det förslag om modernare byggregler som lämnades in till regeringen i slutet av 2019. Vår huvudsakliga invändning rör slopandet av kategorin studentbostäder i byggregelverket.

Studentbostadsföretagen invänder också mot att man har avstått från att reformera avsnitt om tillgänglighet och bostäder med gemensamma utrymmen samt att det inte har utretts vilka konsekvenser förslagen får i relation till hyreslagsstiftningen och utvecklingen av högre utbildning.

Till remissvaret>>