Remissvar kring ränteavdragsbegränsningar

I slutet av september gick tiden ut för att svara på förslaget om nya skatteregler för företagssektorn. Den mest uppmärksammade delen av det förslaget rör ändrade möjligheter att göra avdrag för räntekostnader, vilket skulle slå hårt mot fastighetsbranschen i stort om det genomförs.

I Studentbostadsföretagens remissvar konstateras framförallt att förslagen riskerar att slå hårt mot möjligheterna att nyproducera studentbostäder. Detta eftersom kostnaden för kapital skulle bli betydligt dyrare än idag, vilket i slutändan påverkar produktionskostnaden. Enligt ett räkneexempel från Stockholm skulle förslagen motsvara en hyreshöjning på runt 400 kronor per månad. En kostnad som det inte är självklart att man vare sig vill eller kan ta ut på studenternas hyresavier.

Alla remissynpunkter behandlas nu på finansdepartementet innan beslut tas för hur man går vidare och vilket förslag som i slutändan blir verklighet. Kansliet fortsätter att bevaka och arbeta med frågan.