Regeringens nya satsningar ökar antalet studenter

Under måndagen rapporterade Arbetsförmedlingen om varselrekord på svensk arbetsmarknad. Samma eftermiddag aviserade regeringen och samarbetspartierna nya satsningar inom a-kassan och utbildningsområdet. Som förväntat kommer vi se en utbyggnad av högskolan, med start redan 2020. Vi guidar er genom förslagen.

Antalet platser på universitet, högskolor och yrkeshögskolor ska nu bli fler och regeringen vill tillföra ökade medel för att förbättra och utöka distansutbildningarna. Satsningarna syftar till att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden. Totalt kostar paketet 10,8 miljarder kronor och förslagen kommer inom kort att överlämnas till riksdagen.

Över 20 000 nya utbildningsplatser
Regeringens nya krispaket innehåller medel för utbyggnad av såväl sommar- och kvällskurser som längre utbildningar. Sammantaget föreslås satsningar på högskolan motsvarande 9 300 fler platser 2020 (4 800 helårsstudenter) och 6 600 platser 2021 (6 600 helårsstudenter). Inom ramen för detta förstärks högskolan med ca 2 600 permanenta platser. Redan i år vill man tillföra ca 6 000 sommarkursplatser och en basårssatsning för ca 2 000 helårsstudenter. Samtidigt föreslår regeringen att öka resurserna till yrkeshögskolan, motsvarande 5 000 fler platser på redan beslutade utbildningar under 2020.

– En utbyggnad av högre utbildning var väntat i detta läge. Även om satsningarna till viss del omfattar människor som idag har en bostad, så kommer efterfrågan på studentbostäder att öka framöver. Därför blir det fortsatt viktigt att stimulera studentbostadsbyggandet, särskilt om konjunkturen nu viker, menar Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Hur stort trycket på studentbostadsmarknaden kommer att bli återstår att se. Även om antalet inhemska studenter troligtvis kommer att öka, finns en betydande risk att antalet internationella studenter viker den närmsta tiden. I dagsläget märker landets lärosäten ett bryskt avbrott i inflödet av internationell kompetens.

– Det internationella utbytet på student- och forskarnivå är avgörande för svensk konkurrenskraft. Den här kompetensen behöver vi kraftsamla kring för att få tillbaka. Självklart genom att erbjuda studiemiljöer i världsklass, men även ett attraktivt bostadserbjudande är viktigt, säger Stina Olén.

Studenter som arbetar under coronautbrottet behåller CSN
Regeringen föreslår att fribeloppet slopas under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården. Detta innebär att studenter som övergår till att arbeta i vården under coronautbrottet kommer att ha rätt till studiemedel under 2020, oberoende av vilken inkomst de haft tidigare under året.

– Det är för tidigt att sia om hur många fall detta kommer röra sig om, men det är en fråga flera av våra medlemmar kommer att behöva hantera, då dessa hyresgäster inte kommer att ha tagit de poäng som vanligtvis krävs för att hyra studentbostad. Vår bedömning är dock att detta ska gå att hantera med de rutiner som bostadsföretagen redan har, säger Stina Olén.

Främjar digital utbildning
Under coronautbrottet har landets högskolor och universitet övergått till att ha majoriteten av all undervisning på distans. För att stärka detta arbete och kvaliteten i den digitala undervisningen vill regeringen tillföra mer medel redan under innevarande år. Regeringen föreslår också ytterligare medel till öppen nätbaserad utbildning, så kallade moocar. Satsningarna omfattar 50 miljoner kronor under 2020.

– Kanske är vi nu i början av den omvandling som det har talats om i så många år – brytpunkten för när utbildningssektorn börjar bli digital på riktigt. Vi ser redan hur ändrade studiemönster skapar nya behov i studentbostäderna och det blir spännande att se vilka anpassningar vi behöver göra i branschen framöver, avslutar Stina Olén.

De andra satsningar som aviserades var bland annat:

  • Ökade medel till yrkesvux
  • Ökade medel till folkhögskolor och studieförbund
  • Ökade medel till Universitets- och högskolerådet
  • Ökade medel till Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Läs mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/satsningar-inom-utbildningsomradet/

Källa: Regeringskansliet

Till vår samlingssida med information som rör coronapandemin>>