Få åtgärder för studentbostadsbranschen i regeringens budget

I ett ekonomiskt svårt läge presenterade regeringen sin första budgetproposition. Inför budgeten har en reformerad bostadspolitik aviserats, men i propositionen finns få konkreta förslag som avspeglar detta. Här har vi sammanställt det som är viktigt att veta för studentbostadsbranschen.

Bostadsminister Andreas Carlson har den senaste veckan aviserat en omläggning av bostadspolitiken med bland annat regelförenklingar för byggande, tillgång till mer byggbar mark och reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende. Dessa ambitioner återkommer i budgetpropositionen, men få konkreta åtgärder presenteras. Posten för bostadspolitisk utveckling ökas dock med 15 miljoner kronor vilket kan antas komma användas till ett ökat fokus för att utreda bostadspolitiska åtgärder framåt.

– Bostadsministerns uttalande visar på ett ökat fokus på det ägda boendet och framförallt småhus, men det finns också reformförslag som kan få god effekt för studentbostadsmarknaden. Framförallt välkomnar vi ambitionen om regelförenklingar samt reformer för att öka tillgången till byggbar mark. Där kommer vi uppmärksamma behovet av att definiera studentbostaden i lagstiftningen för att kommande regelförenklingar ska kunna anpassas till studentbostadens specifika förutsättningar, säger Stina Olén, vd på Studentbostadsföretagen.

Investeringsstödet avvecklas
Känt sedan tidigare är att investeringsstödet avvecklas och inga ansökningar kommer att beviljas efter årsskiftet. Avvecklingen görs stegvis och regeringen tillför medel under 2023, och räknar även med anslag för 2024 och 2025, för att kunna betala ut stöd till alla som beviljats detta före den 31 december 2022. Inget annat typ av stöd för byggande av bostäder presenteras i budgeten.

– I det rådande ekonomiska läget finns en stor efterfrågan från våra medlemmar på någon typ av riktat stöd till studentbostäder för att möjliggöra kontinuerligt byggande framåt. Därför är det oroande att investeringsstödet nu avvecklas utan att andra åtgärder presenteras i dess ställe, säger Stina.

Stöd för elkostnader
Energipolitiken får stort fokus i budgeten. Ett tidigare aviserat stöd till elanvändare, som finansieras av Svenska kraftnäts flakshalsintäkter, innebär återbäring baserat på energiförbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022. Stödet tillfaller den som står på elnätets uttagspunkt, vilket innebär att bostadsföretag är möjliga mottagare av stödet beroende på elstrukturen i fastigheterna. Stödet gäller enbart elkonsumenter i elområde 3 och 4.

Budgetpropositionen har tagits fram och stöds av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna och beräknas därför stödjas av en majoritet i riksdagen.


Läs mer: