Skatteverket satsar på rätt folkbokföring för studenter

Studenter flyttar ofta och att folkbokföra sig korrekt är inte alltid högsta prioritet. Men att folkbokföringen stämmer är viktigt för både studenten och studentbostadsföretaget. Under 2019 och 2020 fokuserar Skatteverket på att samarbeta med studentbostadsföretagen i detta syfte. Andreas Lebzien, aktivitetsansvarig för studenter, berättar mer.

 

Här kan du även se Skatteverkets film om lägenhetsnummer.

Hej Anderas! Berätta mer om ert projekt kring folkbokföring, hur ser det ut?
– Ett av våra uppdrag är att se till att vi har ett korrekt folkbokföringsregister. Studenter är en prioriterad grupp eftersom de flyttar ofta och vi vill att de tidigt ska veta hur de gör rätt. Under 2019 ligger fokus på att arbeta mer med studentbostadsföretagen. De är en viktig budbärare för att nå studenterna, men vinner också själva på att folkbokföringen är rätt för både de som bor hos dem och de som har flyttat.

Vad vinner studentbostadsföretag på att hyresgästerna är korrekt folkbokförda?
– Det finns flera fördelar, till exempel kan det på ett tydligare sätt synliggöra om det förekommer olovliga andrahandsuthyrningar och trångboddhet. En korrekt folkbokföring gör det också lättare att utreda om en person har rätt att ta över ett kontrakt, då man kan se var personen enligt folkbokföringen har sovit och under vilken period. Det kan också spela roll för planering av nya studentbostäder och utveckling av bra pendlingsmöjligheter till och från campus.

Vad vinner studenthyresgäster på att vara folkbokförd på rätt ställe?
– Många rättigheter och skyldigheter är kopplade till folkbokföringen, till exempel rätten till olika bidrag, möjlighet till att söka stipendier samt var du röstar och betalar skatt. Rätt folkbokföring underlättar även när man ska ta hand om praktiska saker som försäkringar och olika abonnemangstjänster som el eller bredband.

– En felaktig folkbokföring kan även få ekonomiska konsekvenser. Till exempel om de söker bostadsbidrag kan felaktig folkbokföring se ut som att man har en sambo även om så inte är fallet. De kan även hamna i kläm om någon som är felaktigt folkbokförd söks av Kronofogden eller indrivningsföretag för skulder.

Vad gäller för internationella studier?
– En student som har flyttat till Sverige från utlandet och planerar att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här. Om man flyttar från Sverige och ska vara borta längre än ett år ska man också anmäla det till Skatteverket. Det gäller oavsett om man är född i Sverige eller har flyttat hit, om man är svensk medborgare eller inte.


Fyra steg för att förenkla folkbokföring


1. Hitta information på Skatteverkets webbplats
Börja på Skatteverkets webbplats. Där finns sidor med information om folkbokföring som riktar sig till studenter.


2. Informera om hur och var man anmäler flytt
Lägg till information om flyttanmälan i den information ni ger vid in och utflyttning, till exempel checklistor, välkomstbrev etc. Känn att ni har stöd i lagen, det är ett krav att anmäla flytt och att inte göra det kan få konsekvenser.


3. Ha ordning på bostädernas nationella lägenhetsnummer
Var tydlig med informationen till hyresgäst vad lägenhetsnummer är och var man hittar det (gärna på hyreskontraktet och som en del av gatuadressen). Skilj tydligt på det nationella lägenhetsnumret och ert interna objektsnummer.


4. Skilj på att flytta och att få sin post eftersänd
För många är folkbokföring synonymt med var man får sin post. Det är viktigt att inte blanda ihop dessa saker, även om den adress man är folkbokförd på ofta är den adress man får sin post till.