Fokus på välmående, inkludering och prisvärda boenden i årets Class conference

Två dagar fyllda med studiebesök, seminarier och workshops kan kort summera årets Class conference, Barcelona 8-9 november. Återkommande tema är hur vi kan bygga och förvalta för välmående och inkludering. Diskussionerna kretsade även kring digitala lösningar och innovationer, prisvärda boenden samt betydelsen av konst och aktiviteter som engagerar hyresgästerna – ta del av Studentbostadsföretagens spaningar från konferensen. 

  • 1. Innovation i campus- och stadsutveckling

Under konferensen lyfte flera talare behovet att integrera studentbostäderna och campusmiljöerna ännu mer i övriga samhället. Ett exempel kan vara campusområden med ytor och lokaler för mer blandad användning och för fler målgrupper än idag. På så sätt skapas mer levande campus och en positiv stadsutveckling, där övriga invånare också knyter an till studenterna och akademin. Det ska också bidra till att studenterna får bättre ”fäste” i staden och därigenom öka möjligheterna att behålla kompetensen i regionen efter avslutade studier, vilket i sin tur lockar företagsetableringar. Det diskuterades att universiteten och staden/kommunen måste vara mycket drivande i den typen av utveckling för att nå framgång. Innovation behövs både avseende fastighetsutveckling, stadsplanering och social hållbarhet för att göra detta möjligt.

  • 2. Bygga och förvalta för inkludering och gemenskap

På konferensen var viljan att främja gemenskap mellan hyresgästerna ett genomgående tema. Bakgrunden är problemet med psykisk ohälsa bland studenter, men också övertygelsen att en inkluderande miljö bidrar till en bättre studieupplevelse och studieresultat. Seminarier och workshops utforskade hur man kan bygga och förvalta för att främja välmående och social hållbarhet. En närvarande förvaltning som möter studenterna i husen ses av många som en självklarhet. En återkommande fråga var också betydelsen av att skapa aktiviteter för hyresgästerna, och då gärna att involvera hyresgästerna i planering och genomförande. En annan infallsvinkel var konstens och arkitekturens betydelse för hemkänsla och trivsel. Gällande aktiviteter lyftes ofta att det är viktigt att ha ett varierat utbud för att matcha vad som passar olika studentprofiler och att ha respekt och intresse att förstå hur till exempel kulturell bakgrund, om man är introvert/extrovert, och andra personliga egenskaper påverkar önskemål och förutsättningar att delta. Även digitaliseringens möjligheter att främja välmående och gemenskap lyftes, inte minst för att samla in data om hyresgästerna för att kunna utveckla ett ännu bättre erbjudande.

  • 3. Prisvärt boende under uppsegling

Länge har vi i Norden utmärkt oss genom att lyfta den ”billiga” studentbostaden och ofta sett hur den europeiska marknaden erbjuder studentbostäder i ett högre prisläge, visserligen med mer kringservice och gemensamma faciliteter. Den pressade ekonomiska situationen märks dock i många länder nu och det var en stor snackis på konferensen hur man kan främja billigare boende för studenter. En utmaning som togs upp var att studenter oroar sig allt mer för ekonomin och att det enligt en färsk undersökning är en av de viktigaste orsakerna till psykisk ohälsa bland studenter i Europa idag.

 

Fotograf: Maarten Schuth