Rapport från Class of 2020 i Wien

Varje år går den europeiska studentbostadskonferensen Class off 2020 av stapeln, en konferens som utforskar studentbostadsmarknaden från ett innovativt och internationellt perspektiv. I år deltog vår medlemsansvariga Erica, som här rapporterar kring de nyckelord och trender som det pratades om på konferensen.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-14-kl-11-54-38

Connection och Residence life
Återkommande under konferensen pratades det om vikten av att studenterna kan skapa kontakter med varandra och studentbostadens roll och möjligheter kring detta.
På många håll i Europa börjar man inspireras av den från början amerikanska tanken med Residence life det vill säga att bostad och utbildning bättre ska integreras samt hur upplevelsen och servicen som bostaden erbjuder kan förbereda studenten för framtiden. Som exempel lyftes bland andra Sheffield University i England, där man har implementerat program för att dels öka interaktionen mellan hyresgästerna i sina boenden men även nya grepp vad gäller studiestöd, som service i boendet och olika mentorsprogram. Vidare pratade man om att designa bostaden så att studenterna ”tvingas” till att mötas och samarbeta/nätverka. Man diskuterade även vikten av relationen mellan studenterna och bostadsföretagens personal för att skapa en så personlig och bra upplevelse för studenten som möjligt.

I anslutning till spår om att koppla samman de boende på olika sätt fanns även tydligare trender kring detta. Konceptet Co-living har de senaste åren tagit nya former runtom i världen. Just vad gäller studentbostäder så är The Student Hotel, med rötterna i Amsterdam exempel på det liksom The Collective, ett nystartat modernt kollektiv i London. Grundtanken i de här koncepten är att dagens unga mellan 20-35 år vill bo centralt i städer, men har inte råd att hyra en konventionell bostad. Vidare är de uppvuxna med delningsekonomin och på jakt efter ett sammanhang att tillhöra. Här kan den nya typen av kollektiva lösningar fylla ett behov. Med ett litet eget rum med, oftast eget badrum, men med övriga utrymmen delade, kan drömmen om att bo centralt i större europeiska städer bli möjlig.

”For many years we were born in to a community
and had to find our individuality, but nowadays we are
born into individuality and have to find a community”

– citat från konferensen som belyser den nya kollektiva trenden

ska%cc%88rmavbild-2016-11-14-kl-11-54-47

Isolation och exclusion
I relation till begreppen kring kollektiva lösningar och integrering pratades det även om dess motpoler med exkludering och isolering. Detta i termer av att många studenter i dagens bostäder, i den klassiska ”egna” bostaden, upplever en isolering och ensamhet som i sin tur kan få konsekvenser för den psykiska hälsan. Det diskuterades kring bostadens del i och ansvar i detta. Vidare pratade man om den exkludering av den unga målgrupp som inte har råd att bo i dagens städer då prisbilden och många gånger bristen på bostäder gör det till en nästan omöjlig dröm.

Nästkommande år arrangeras konferensen i Lissabon i november och för alla som är intresserade av studentbostadsmarknaden i ett europeiskt perspektiv kan vi varmt rekommendera att åka.