Utblick Island: Så förebygger de psykisk ohälsa under pandemin

Distansutbildning och begränsade sociala sammanhang bidrar till ökad psykisk ohälsa bland studenter. I Reykjavik mätte universitetet under hösten hur coronapandemin påverkat den psykiska hälsan och fann att en stor andel studenter känner både ökad stress och oro. Gudrun Björnsdottir från Icelandic Student Services berättar hur de underlättar situationen för sina boende. 

Hej Gudrun, berätta mer om vad ni fick reda på i enkäten om psykisk ohälsa bland studenter
– I oktober 2020 gjorde universitetets studentråd en undersökning på över 2 200 studenter som visade att studenternas mående i stor grad påverkas av pandemin. Bland annat kunde vi se att:

  • 67 procent mådde lite eller mycket dåligt på grund av pandemin
  • 73 procent upplevde ökad stress
  • 64 procent var mycket oroade för att bli smittade
  • 78 procent var mycket oroade för att en närstående ska bli smittad.

– Genom studentrådet och kontakt med våra studenter ser vi dock att de som bor tillsammans med andra eller i anslutning till gemensamma utrymmen är tacksamma för att ha andra personer i sin bostad.

Vad gör ni som studentbostadsföretag för att hjälpa till och förebygga oro och ensamhet?
– Vi har vidtagit olika åtgärder kopplat till bostaden och boendet. Dels har vi sänkt kraven gällande studieresultat och ökat maxtiden man får bo i bostaden. Universitet har också skapat en fond som stöttar de studenter som har svårt att betala hyran.

– Utöver det har vi öppnat en stor banketthall för studier, vilket ger studenterna möjlighet att på ett säkert sätt få miljöombyte. Vi har också lanserat en Facebook-sida där studenter kan mingla och prata med varandra digitalt. Om studenter önskar flytta till ett annat boende, till exempel flytta in i ett kollektiv boende med sina vänner eller till en lägenhet med mer solljus, har vi försökt möta de önskemålen i största möjliga grad.

Tror ni att det kommer innebära långsiktiga effekter och varför/varför inte?
– Vi tror inte att detta generellt kommer få långtgående konsekvenser på studenternas hälsa eller inställningen till studentbostäder. Vi fortsätter ha en positiv inställning och väljer att tro på en mer normal situation till nästa läsårsstart. Dock tror vi att det kan bidra till ett paradigmskifte i hur isländska studenter ser på delade utrymmen. Vi ser redan nu att man börjar inse att bo tillsammans med andra kan vara lika bra som, eller till och med bättre än, att bo i en egen lägenhet.

 

Icelandic StudentServices kommer prata mer om hur de jobbar med psykisk hälsa bland studenter under coronapandemin på NSBO:s digitala event 16 februari. Mer info kommer.