Project Waste – en satsning på snyggare och renare sophantering

Nedskräpade sopstationer, obehöriga som rotar i soporna och arbetstimme efter arbetstimme som läggs ner på att plocka upp skräp som slängts på fel ställe. Kan det vändas med hjälp av kommunikationsinsatser och små förändringar i miljön? AF Bostäder testar både det och andra saker i sitt pågående Project Waste

af-bosta%e2%95%a0e%cc%82der-ett-rent

Vi ringer upp Rose-Marie Stolpe som är boutvecklingschef på AF Bostäder, stiftelsen som är Lunds största studentbostadsföretagen. Under flera år har hon arbetat med projekt för att hålla rent och snyggt på olika områden, till exempel tvättstugor och gemensamma kök. För några år sedan började hon även se över utemiljön i bostadsområdena och upptäckte då att sopstationerna var ett område som krävde mycket resurser.

– Det jag märkte var att våra bovärdar lägger väldigt mycket tid på att hålla rent och sortera sopor på våra sopstationer. En uppskattning visar att det rör sig om runt två-tre heltidstjänster per år för att hålla rent och snyggt i och kring avfallsstationerna samt i utemiljön, förklarar Rose-Marie.

Ett annat bekymmer som också uppenbarade sig var att obehöriga ofta vistades på sopstationerna och rotade i soporna, vilket naturligtvis är problematiskt ut flera perspektiv.

af-bosta%e2%95%a0e%cc%82der-waste

Fyra vägar för lösningar
Rose-Marie beställde därför ett projekt internt för att komma tillrätta med problemen. Målet med projektet var främst att minimera arbetet för bovärdana med att hålla rent och snyggt kring sopstationerna. Projektledaren för projektet började med att inventera problemen och hittade utifrån resultatet fyra vägar/åtgärder för att förbättra situationen:

1. Tydligare information mot hyresgästerna om var det finns avfallsstationer och vad som kan slängas där.
2. Mer information om hur och var man kan sortera återvinningsbara material.
3. Tydliga instruktioner för hur man ska agera när man väl är på plats på sopstationen.
4. Minimera obehörigas tillgång till sopstationerna.

– Nyckeln till att nå målet, och som dessa åtgärder förhoppningsvis kommer hjälpa till med, är att ändra studenternas kunskap och beteende, säger Rose-Marie.

I ett litet sidoprojekt ökade man även fraktionerna för återvinning i korridorköken till att både bli fler och större.

af-bosta%e2%95%a0e%cc%82der-tumme-och-hashtag

Kommunikation, kommunikation och kommunikation
Projektet döptes till Project Waste och fick en egen symbol (se bild ovan) som återkommer i sammanhang där insatser i projektet pågår. Kommunikation och information är grundstenarna i projektet och det finns en kommunikationsplan som upprättats tillsammans med AF Bostäders kommunikationsavdelning som de hela tiden återkommer till.

– Kampanjen has synts i alla våra kanaler, från de digitala till små tävlingar vid servicecenter i samband med inflyttning. Vi har utnyttjat alla möjligheter vi har för att få fram både kampanjen i sig och dess budskap, förklara Rose-Marie.

Många av insatserna sker även på plats på sopstationerna. Små, färgglada skyltar och dekaler med målgruppsanpassade texter har tagits fram för att sedan placeras på strategiska ställen. Ett problem som identifierades vid sopstationerna var att om det är fullt i en containerlucka anstränger man sig inte alltid för att kolla om det finns bättre plats i en annan lucka i samma container. Därför satte AF Bostäder upp en liten dekal med texten ”Fullt? Titta i nästa lucka”.

Fler små förändringar i miljön har gjorts för att göra det lättare att slänga sopor. På en del containrar var studenterna tvungna att lyfta upp en gummiflärp över luckan för att slänga sitt skräp. Den var ofta smutsig, vilket gjorde att många inte ville ta i den. AF Bostäder flyttade då flärpen från utsidan till insidan, för att man skulle slippa ta i den med händerna.
af-bosta%e2%95%a0e%cc%82der-fullt

Uthållighet och tålamod
Rose-Marie, som har lång erfarenhet av den här typen av projekt, understryker att tålamod och tid är viktiga faktorer för att nå framgång. Projektet har hittills bara varit igång knappt ett år och de har ännu inte utvärderat effekterna. Men Rose-Marie kan se att vissa insatser gjort skillnad.

– Vi har skapat nya rutiner för bovärdarna för att hålla rent och snyggt på sopstationerna. Till exempel jämnar de ut toppar i containrarna för att de inte ska upplevas som fulla. Vi ser även till att sopstationer och containrar storstädas en gång per år för att ge ett bättre intryck, förklarar Rose-Marie

Kommunikationsinsatserna har fått bra feedback från hyresgästerna, som tycker det är ett bra initiativ och meddelar att de ställer upp på att hjälpa till att förbättra sophanteringen. Återvinningen i korridorköken har blivit bättre sen fraktionerna blev fler och på vissa avfallsstationer upplever bovärdarna att situationen förbättrats.

– Den enskilda insats om vi ser har fungerat bäst är dekalen som tydligt visar att det går bra att slänga skräpet två steg till höger om en lucka är full. Vad gäller de stora resultaten så ser vi uthållighet som en framgångsfaktor i det här projektet, och precis som i många liknande projekt kommer vi med all säkerhet se stora förändringar i framtiden, avslutar Rose-Marie.

af-bosta%e2%95%a0e%cc%82der-visste-du-att