På gång hösten 2021

Välkommen till en spännande höst med Studentbostadsföretagen! Se fram emot kompetensutveckling och inspiration i form av träffar, nätverk, rapporter och exempel från branschen. Missa inte våra digitala medlemsforum som ingår i medlemskapet. 


Digitala medlemsforum

Under hösten arrangerar vi digitala forum på olika teman som ingår i ert medlemskap. Anmäl dig kostnadsfritt för att delta.

 • Psykisk ohälsa
  16 september, 10.00 – 11.30
  Få kunskap och tips om hur man förbereder organisation och medarbetare på att hantera psykisk ohälsa bland hyresgäster. Medverkar gör terapeuten Eva Strömbäck, som berättar hur man på bästa sätt möter en människa i kris och vilka tecken man ska reagera på. Dessutom berättar två studentbostadsföretag om sitt interna arbete för att jobba med psykisk ohälsa bland studenter.
  Läs mer och anmäl dig här >>
 • Internationellt forum: Student services
  24 september, 10.00 – 11.30 (på engelska)
  Genom den nordiska samarbetsorganisationen NSBO bjuder vi in till en digital träff på temat service och tjänster i studentbostaden. Vilken service efterfrågar studenter och hur möter man som studentbostadsföretag dem? Missa inte tillfället att inspireras av och dela erfarenhet med branschkollegor från Norden kring ett högst aktuellt ämne.
  Läs mer och anmäl dig här >>

Utbildningar och träffar

 • Utbildning Interkulturell kommunikation
  12 oktober
  En halvdagsutbildning som förbättrar din kommunikation med studenter från hela världen. Du får kunskap om hur du bäst använder interkulturell kommunikation i din yrkesroll, i allt från övergripande strategi till kommunikation i e-post, telefon och fysiska möten. Utbildningsledare Anna-Karin Härensjö går igenom den senaste forskningen på området, hur omvärlden ser på den svenska kulturen, skillnader och likheter mellan olika kulturer och hur det påverkar behov och förväntningar kring bland annat kommunikation och boende.
  Läs mer och anmäl dig här >>
 • Förvaltningsdagarna
  24-25 november
  Mer info och plats kommer under hösten.
 • Fler träffar presenteras under hösten. 

Rapporter

 • Branschens nyckeltal 2021
  Redan nu finns årets nyckeltal för branschen sammanställda. Benchmarka mot branschen kring viktiga nyckeltal inom både uthyrning och förvaltning.
  Läs mer >>
 • Studboguiden
  Studboguiden presenterar årligen läget på studentbostadsmarknaden utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året. I rapporten är det studentbostadsföretagen själva som ger sitt perspektiv på de lokala marknaderna.
 • Lägesrapport: Kund och marknad
  Omvärldsanalys som sammanfattar de viktigaste trenderna och nyckeltalen för utbildning, bostäder och studentbostäder.

Digitala kanaler

Vi uppdaterar ständigt i våra digitala kanaler med nyheter från branschen, politiken och våra medlemsföretags verksamheter. Häng med oss där!

 • Nyhetsbrev – en gång i månaden till din inkorg
 • LinkedIn – inspiration, tips, nyheter och möjlighet att diskutera med branschkollegor
 • Twitter – nyheter och omvärldsbevakning
 • Instagram – följ oss på kansliet