På gång 2023

Välkommen till ännu ett år med Studentbostadsföretagen! 2023 är på förhand ett år med andra utmaningar än tidigare, och vi anpassar såklart vår verksamhet till branschens nya förutsättningar. Det generösa branschnätverk som finns inom Studentbostadsföretagen och dess samlade kunskap är extra viktigt att ta till vara på i tider som dessa.

Till exempel satsar vi på fler digitala träffar och ökar nätverksmöjligheterna inom medlemskapet. Vi bevakar och följer upp utvecklingen på olika områden för branschen och fortsätter med det politiska påverkansarbetet för att ge nya möjligheter till branschen.

Nytt för 2023 är att vi anordnar två typer av digitala medlemsforum som ingår i medlemskapet, Kunskapsforum och Dialogforum. Kunskapsforum liknar våra tidigare medlemsforum med stort fokus på inspiration och kunskap för att utveckla er verksamhet. Dialogforum ger mer tid för gruppdiskussioner och tillfälle att djupdyka i specifika ämnen tillsammans med branschkollegor, något som efterfrågats av medlemsföretagen.

Konferenser, workshops och nätverk

 • Uthyrningsdagen
  21 mars, Stockholm
  På Uthyrningsdagen tar vi ett brett grepp om uthyrningsfrågor och studentbostäder. En träff både för dig som arbetar operativt och strategiskt med uthyrning av studentbostäder.
  Läs mer och anmäl dig här>>
 • Workshop: Studiekontroller
  9 februari, Göteborg
  14 mars, Digitalt
  Djupdyk i arbetet med studiekontroller tillsammans med branschkollegor. Välj mellan en fysisk träff i Göteborg eller en digital sammankomst.
  Läs mer och anmäl dig här >>
 • Nöjd Studbo 2023
  10-11 maj, Örebro
  Var med när branschen samlas för att utveckla sitt arbete med nöjda kunder och fira de företag som lyckats bäst i branschens egna kundundersökning Nöjd Studbo.
  Läs mer >>
 • Hållbarhetsnätverk
  26 maj, Lund
  12 oktober, Uppsala
  Bli en del av ett unikt nätverk för att utveckla hållbarhetsarbetet kopplat till studentbostäder.
  Läs mer och anmäl dig här>>
 • Förvaltningsdagarna
  November
  Kompetensutveckling och nätverk kring förvaltning och studentbostäder.
  Mer info kommer

Kunskapsforum

Digitala möten med fokus på inspiration, omvärldsbevakning och exempel från branschen. Avslutas med kortare gruppdiskussioner.

 • Minskade kostnader för avfallshantering
  25 april, 08.30 – 10.00
  Ta del av experters tips och exempel från branschen kring metoder för att minska kostnaderna för avfallshantering.
  Läs mer och anmäl dig här >>
 • Well-being in student housing
  27 april, 10.00 – 11.30
  Nordiska exempel på hur man skapar välmående i studentbostäder. Dessutom tillfälle att diskutera med nordiska kollegor kring strategier, arbetssätt och tips. Forumet sker i samarbete med NSBO och är på engelska.
  Läs mer och anmäl dig här >>

Fler Kunskapsforum presenteras under året.


Dialogforum

Digitala möten med stort utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte deltagare emellan kring ett specifikt, begränsat ämne.

 • IMD eller all-inclusive?
  16 februari, 08.30 – 10.00
  Diskutera strategier och tillvägagångssätt för mätning och debitering av el, värme och vatten med branschkollegor och få underlag för utveckling av er verksamhet.
  Läs mer och anmäl dig här >>
 • In- och utflyttning
  12 juni, 08.30 – 10.00
  Ta del av andra studentbostadsföretags arbete kring in- och utflyttning. Vilka olika metoder finns det i branschen och vad är dess fördelar och nackdelar?
  Läs mer och anmäl dig här >>

Fler Dialogforum presenteras under året.


Politiska frågor under 2023

 • Studiekontroller

  Universitetskanslerämbetets utredning om Ladok och antagningssystemet presenteras i december 2023. Vårt mål är att den ska bana väg för politiskt beslut att tillåta digitala studiekontroller, något som skulle underlätta arbetet med att säkerställa att det är studenter som bor i studentbostäder. Under året förs en nära dialog med utredarna och olika intressenter för att utredningen ska landa rätt.
 • Byggtakt
  Det ekonomiska läget och den förväntade lågkonjunkturen påverkar byggtakten av bostäder i hela landet. Indikatorer från hösten 2022 visar att nästan två tredjedelar av studentbostadsföretag som har planerad nyproduktion stoppar eller pausar ett eller flera projekt framöver. Därmed är det extra viktigt att fortsätta dialogen med både bransch och politiker för att hitta nya vägar fram för ett kontinuerligt byggande av studentbostäder.
 • Byggregler
  Den nya bostadsministern har aviserat sin ambition att se över byggreglerna för nyproduktion av studentbostäder, inklusive tillgänglighetsreglerna. Ett mer flexibelt regelverk skulle vara en viktigt förändring för branschen och resultera i ett mer behovsanpassat studentbostadsbyggande. Denna fråga är därför av yttersta vikt i det politiska arbetet under 2023.

Digitala kanaler

Vi uppdaterar ständigt i våra digitala kanaler med nyheter från branschen, politiken och våra medlemsföretags verksamheter. Häng med oss där!

 • Nyhetsbrev – en gång i månaden till din inkorg
 • LinkedIn – inspiration, tips, nyheter och möjlighet att diskutera med branschkollegor
 • Twitter – nyheter och omvärldsbevakning