Över 2 000 studentbostäder riskerar blir utan investeringsstöd

Vid årsskiftet försvinner investeringsstödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder och endast ansökningar som beviljats senast 31 december kommer få stöd utbetalt. Bland de projekt som riskerar att inte beviljas innan årsskiftet finns cirka 2 300 studentbostäder. 

Boverket har i slutet av november 424 färdiga ärenden från Länsstyrelsen i kön för beviljandebeslut. Av dessa avser 23 stycken studentbostäder, totalt 2 300 studentbostäder, som riskerar att inte hinna beviljas stöd innan årsskiftet.

Det som begränsar antalet projekt som kan beviljas stöd är Boverkets bemyndiganderam, det vill säga den skuld som Boverket har mandat från regeringen att ha under 2022. Enligt enhetschef Per Lindqvist på Boverket är det fortfarande för tidigt för att säga hur många av studentbostadsprojekten som kommer beviljas stöd innan årsskiftet.

– Det här är motsatsen till de långsiktiga villkor och spelregler som studentbostadsmarknaden behöver. Många projekt är beräknade utifrån investeringsstödets krav och förutsättningar, och med politikens tvära kast riskeras flera av de projekten att inte bli verklighet, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Investeringsstödet tas bort i ett läge där bostadsbyggandet minskar generellt, framförallt beroende på ökade bygg- och räntekostnader. I en enkät bland Studentbostadsföretagens medlemmar anger över hälften av de som har planerad nyproduktion att ett eller flera projekt stoppas.

– Regeringen behöver ta fram blocköverskridande överenskommelser för att återigen stimulera studentbostadsbyggandet. Regeringen har en uttalad ambition om att stärka Sverige som kunskapsnation och i det arbetet måste studentbostaden betraktas som en viktig pusselbit, avslutar Stina Olén.