Osäkert politisk läge för bostadsfrågor inför kommande riksdagsår

Semesterns salta bad och ljumma kvällar har gjort att den regeringskris som inledde sommaren nu känns väldigt avlägsen. Men den politiska instabiliteten har konsekvenser och osäkerheten framöver är stor.

I höst är vi alla lite som studenter som nyss kommit in på sin utbildning och väntar på besked om bostad och att få börja ett nytt kapitel i livet. Att fler och fler vaccinerats gör oss förhoppningsfulla, vi längtar efter att leva lite friare igen, men är nervösa för vilka bakslag som kan komma.

Vi har haft ett läsår där studentbostadsföretag som vanligtvis inte har vakanser faktiskt har haft det. Men nu ökar trycket på studentbostäderna igen. Vår kartläggning inför antagningsbeskeden visade att en tredjedel av våra medlemmar trodde på ökad efterfrågan på studentbostäder inför höstterminsstarten. Och när vi släpper årets Studboguide om ett par veckor får vi se hur terminsstarten verkligen faller ut. För visst finns det fortfarande många osäkerhetsfaktorer. Kan de internationella studenterna komma som planerat? I vilken grad blir det campusstudier nu när smittspridningen främst sker bland unga vuxna? Och kommer bostäderna räcka till när årets nybörjarstudenter trängs på bostadsmarknaden tillsammans med fjolårets nybörjare som hittills avvaktat med att flytta hemifrån?

Att det senaste året har inneburit ett hack i efterfrågekurvan kan många skriva under på. Men det är viktigt att politiker såväl lokalt som nationellt inte tar det som en förevändning att släppa studentbostadsfrågan. Politiken behöver prioritera åtgärder för såväl fler studentbostäder som bättre utnyttjande av det befintliga beståndet.

Men hur är utsikterna för politisk handlingskraft nu? Lokalt är det inte mycket som påverkats, här har kommunerna all möjlighet att arbeta strategiskt och målinriktat för att säkra studenternas bostadssituation. Men nationellt har det politiska landskapet förändrats i och med regeringsombildningen. Januariavtalet är passé och nya samarbeten måste odlas om det ska bli några som helst reformer under resten av mandatperioden. Regeringen måste först och främst söka samarbeten som säkrar att budgeten går igenom i höst, och risken är tyvärr överhängande att reformagendan blir lidande.

Och ska vi vara ärliga har det inte hänt mycket med bostadspolitiken under mandatperioden. Den nya bostadsministern har en bred portfölj och bostadspolitiken har hittills fått stå tillbaka för annat. Det krävs stort driv och målmedvetenhet om Märta Stenevi och hennes nya stab ska få igenom förändringar. För att lyckas behöver också riksdagens alla partier vara pragmatiska. Alla är de ense om att det behövs reformer på bostadsmarknaden, men därifrån till att gemensamt driva fram breda överenskommelser är vägen lång och snårig.

I det här läget är det avgörande att vi fortsätter belysa utmaningar och möjligheter på just studentbostadsmarknaden. För när det låser sig i de stora frågorna, kan vi kanske åtminstone lösa några knutar på den lilla, men ack så viktiga studentbostadsmarknaden. Vilket parti kan motsätta sig att förbättra bostadssituationen för landets studenter?


Aktuella frågor:

  • Många är vittnesmålen om att studenternas psykiska hälsa försämrats under pandemin. Den 16 september arrangerar vi ett digitalt medlemsforum för erfarenhetsutbyte kring hur man bemöter psykisk ohälsa, både som individ och organisation. I början av nästa år kommer dessutom en utbildning i ämnet.
  • Klimatdeklarationer, IMD och renoveringsstöd för energieffektivisering är några initiativ som är aktuella under 2021. Följ oss för mer information om hur detta påverkar er.
  • Remissen om fri hyressättning drogs tillbaka efter regeringsombildningen och ännu är det oklart hur övriga utredningar inom januariavtalet kommer att hanteras. Nyligen presenterades till exempel förslag för oberoende tvistelösning och hur läge och kvalitet ska ge större avtryck i hyressättningen.