Origo Groups tips för hög svarsfrekvens

Hur får man fler att svara på en enkät? Snart skickas Nöjd Studbo ut, branschens egna kundundersökning, och en bra svarsfrekvens är en förutsättning för ett användbart resultat.

Origo Group, som genomför undersökningen, har lång erfarenhet av undersökningar bland både studenter och andra grupper. Därmed har de också stor kunskap om vilka faktorer som driver en hög svarsfrekvens. Här är deras främsta tips för att skapa eller bibehålla en hög svarsfrekvens.

  • Informera hyresgästerna om undersökningen i så många olika kanaler som möjligt, till exempel anslag i trapphuset, webbsida, sociala medier, kundmöten etc.
  • Motivera genom att återkoppla resultaten, på så sätt känner hyresgästerna att deras svar har betydelse, vilket gör det mer meningsfullt att svara på nästa enkät.
  • Locka genom att ha ett attraktivt incitament. Till exempel priser eller konkreta satsningar framåt.
  • Engagera genom att använda genomtänkta, väl formulerade och lagom många frågor.
  • Kvalitetssäkra kontaktlistor så att det inte kommer med hyresgäster som hunnit flytta ut eller ännu inte flyttat in.