Öppning för att söka bostadsbidrag

Många studenter som har extrajobb i till exempel hotell- och restaurangbranschen har nu förlorat en inkomstkälla på grund av coronakrisen. Det betyder att det kan finnas en öppning för att nyttja bostadsbidraget som hjälp för att betala hyran. Vi har satt ihop information om det här som ni gärna får sprida till era hyresgäster.

Studentbostadsföretagen har tidigare lyft problematiken med den nuvarande utformningen av bostadsbidraget, som baseras på att den sökande ska göra en uppskattning av hela årets inkomst. Eftersom det kan vara svårt att veta på förhand hur mycket man kommer att tjäna under året är det många studenter som blir återbetalningsskyldiga eller inte vågar söka bostadsbidrag.

Många studenter har förlorat sina extrajobb i coronakrisen och den här frågan har nu aktualiserats på nytt. Studentbostadsföretagen kommer därför påtala vikten av att göra det mindre krångligt att söka bostadsbidrag samt ta bort kravet på att kunna förutse hela årets inkomst.

Uppdatering 20-05-13
Den 13 maj aviserade regeringen att man tillfälligt förstärker bostadsbidraget för barnfamiljer med 25 procent, med anledning av coronapandemin. Unga eller studenter omfattas inte av några regeländringar. Med anledning av att många studenter nu har förlorat delar av sin inkomst har Studentbostadsföretagen föreslagit att inkomstbegränsningarna för studenter som söker bostadsbidrag bör slopas under resten av 2020. Vi tycker inte att studenter ska hindras från att ta ett välbehövligt bostadsbidrag under sommaren av rädsla för att man, förhoppningsvis, får ett jobb i höst.

Dela gärna informationen om bostadsbidraget till era hyresgäster, till exempel på sociala medier. Bifogad bild är fri att publicera tillsammans med inläggen.


Text att använda i kommunikationen med hyresgästerna:

Har du förlorat ditt extrajobb som en följd av coronapandemin? Då kan det finnas en öppning för att söka bostadsbidrag.

Alla mellan 18 och 29 år kan söka bostadsbidrag från Försäkringskassan som hjälp för att betala hyran. Om du har rätt till bostadsbidrag avgörs bland annat av din inkomst, boendekostnad, hur stor bostaden är och om du bor ensam eller inte.

När du ansöker om bostadsbidrag anger du bland annat hur stor inkomst du beräknar att ha under året. Som inkomst räknas bland annat lön och 80 procent av studiebidraget. Om det visar sig att du tjänat mer än vad som angivits i ansökan kan du få betala tillbaka hela eller delar av bostadsbidraget. Det är därför viktigt att alltid meddela förändringar till Försäkringskassan.

Står du nu utan ett extra- eller sommarjobb som du hade räknat med kan det vara värt att kolla upp din rätt till bostadsbidrag.

Mer information, frågor och svar samt digital ansökan finns på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/bostadsbidrag_till_unga