Olovlig andrahandsuthyrning – vad gäller och hur motverkas det?

Olovlig andrahandsuthyrning av studentbostäder är ett återkommande problem som påverkar såväl medlemmar som studentbostadsmarknaden negativt. Lotta Sjöström, hyresjurist på Bostaden i Umeå, förklarar vad som gäller och hur man kan förebygga överträdelser och missförstånd.

Vad gäller när det kommer till andrahandsuthyrning av studentbostäder?
Reglerna för olovlig andrahandsuthyrning av studentbostäder är desamma som för vanliga hyreslägenheter. Hyresgäster som hyr ut utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från Hyresnämnden riskerar att bli uppsagda. Att en student inte klarar studiekontroll kan indikera att personen inte längre bor i bostaden och olovligt hyr ut den.

Lagstiftaren har under senare år kommit att se strängare på otillåtna hyresförhållanden. Det märks inte minst genom den lagändring som trädde i kraft 1 oktober 2019. Tidigare har hyresgästen haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga upphöra med den olovliga andrahandsuthyrningen, eller ansöka om tillstånd och då få ansökan beviljad. De möjligheterna finns inte längre. I stället är hyresrätten förverkad om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt för sitt beteende eller att det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. Hyresgästens beteende kan dock vara ursäktligt om till exempel hyresvärden eller en myndighet lämnat felaktig information om vad som gäller.

Märker ni av att studenter missförstår reglerna eller medvetet bryter mot dem?
Vi upplever att det i samhället talats mer om olovlig andrahandsuthyrning och dess konsekvenser på senare år och att det därför är sällan en hyresgäst blivit förvånad när vi förklarat att hen nu kommer att bli uppsagd. Det är svårt att svara på vad som är ett medvetet åsidosättande av reglerna och vad som är ett missförstånd och lagen tar inte heller någon hänsyn till det.

Vad ser ni att problematiken får för konsekvenser?
Den olovliga andrahandsuthyrningen gör att andrahandsmarknaden fungerar sämre och att färre lägenheter sägs upp och lämnas tillbaka till hyresvärdarna för att hyras ut till nya hyresgäster. För de hyresvärdar som har kötidssystem så blir även andrahandsuthyrning ett slags sätt att kringgå kön, vilket vi upplever som allvarligt. Vid andrahandsuthyrning med tillstånd så finns åtminstone ett i lagens mening beaktansvärt skäl att hyra ut lägenheten under en viss tid. Många andrahandshyresgäster betalar dessutom överhyror och bor i bostäder med tidsbegränsade och otrygga kontrakt. För hyresvärdarna medför den otillåtna andrahandsuthyrningen minskad kontroll över det egna lägenhetsbeståndet och risk för ökade kostnader för bland annat förslitning. För övriga boende i en hyresfastighet kan otillåten andrahandsuthyrning medföra negativa effekter såsom otrygghet i gemensamma utrymmen.

Hur arbetar ni för att motverka olovlig uthyrning?
Vi tror absolut att kommunikation är en viktig preventiv väg att gå. I samband med att vi skapar hyresavtal är vi därför uppmärksamma på vanliga tecken på att lägenheten i själva verket kommer att hyras ut till någon annan. I de fallen samtalar vi med personen för att på så vis förhindra att den sätter sig i en situation som den sedan inte kan hantera. Inför större event i Umeå såsom Rally-VM går vi också ut via våra kanaler med information om riskerna med att hyra ut sin lägenhet olovligt och/eller till överhyra. Givetvis finns också information om andrahandsuthyrning och olovlig andrahandsuthyrning på vår hemsida Andrahandsuthyrning (umea.se).

Vi kontrollerar alltid studiestatus redan då en person ansöker om en studentbostad, för att på så vis kunna säkerställa att personen åtminstone är behörig student vid högskola i Umeå vid det tillfället. Dessutom utreder vi systematiskt misstankar om olovliga andrahandsuthyrningar. Det kan handla om tips som inkommit från olika håll. I de fall vi anser att det är styrkt att en olovlig andrahandsuthyrning pågår och den inte anses av ringa betydelse eller ursäktlig, sägs också hyresavtalet upp.