Ökat fokus på välmående och trygghet

Under året har vi lyft upp medlemsföretag som på olika sätt jobbar med social hållbarhet i sina studentbostäder. Sist ut är Stockholms Studentbostäder som, precis som många andra bostadsföretag i landet, tittar på hur bostaden kan främja studenternas psykiska hälsa och välmående. En del av det arbetet är Huskurage som lanserades redan förra hösten.

Huskurage är en policy i tre steg som ger tydliga verktyg för hyresgästerna att reagera och agera vid oro för våld i nära relationer. För Stockholms Studentbostäder var det ett effektivt sätt att ta ställning och hjälpa till i en fråga som är viktig både för dem och för deras hyresgäster.

– Huskurage var för oss en bra metod för att bli en aktiv part i att motverka våld i nära relationer. Det är ett välkänt koncept som redan är paketerat och ger hyresgästerna konkreta verktyg, säger Mathias Lantz, förvaltningschef på Stockholms Studentbostäder.

Under det första året har stort fokus legat på kommunikation av policyn. Förutom att sätta upp information i trapphus, gemensamma kök och dela det i digitala kanaler, har man även inkluderat information inför varje inflytt för att tidigt sätta normen med Huskurage i bostaden. Internt har Stockholms Studentbostäder också informerat alla medarbetare. Även om Mathias menar att det är enkelt att införa, ligger det stora arbetet i att förvalta initiativet.

– Vårt nästa steg blir att utbilda oss mer internt för att veta hur vi ska hantera den här typen av frågor och bli mer aktiva i dialogen med hyresgästerna, till exempel genom ett utökat samarbete med våra områdesföreningar, säger Mathias.

Del av ett större arbete
Studenternas hälsa har länge varit en viktig fråga för Stockholms Studentbostäder. Huskurage är en del av det arbetet och i framtiden kommer fler satsningar på trygghet och välmående inom ramen för social hållbarhet.

– Miljön har stor påverkan på hur man mår och det är vi som tillhandahåller miljön de bor i. Vi vill såklart att den ska vara bästa möjliga och att våra hyresgäster ska må bra, säger Mathias.

Under 2020 sätter Stockholms Studentbostäder ett större fokus på social hållbarhet och trygghet för de boende.

– Vi kommer under nästa år arbeta med social hållbarhet inom ramen för vårt priomålsarbete. Vi kommer som en del av det fokusera på fysisk hälsa för psykisk hälsa. Här kommer fokus ligga på att skapa aktiviteter tillsammans med våra hyresgäster. Vi är i ett inledande arbete med de här frågorna och målet är att kunna fungera som en guide för studenterna och skapa bästa möjliga förutsättningar för dem att må bra. Hur vi gör det kommer visa sig under nästa år, avslutar Mathias.

Läs mer om Huskurage