Ökat fokus på studentbostäder hos Bostads AB Mimer

Medlemsansvariga Erica Sjölin tog tåget till Västerås för att hälsa på Bostad AB Mimer, ett studentbostadsföretag som vill satsa mer på sina studentbostäder, bland annat genom att gå med i branschens kundundersökning Nöjd Studbo.

På plats träffar Erica Anette Jansson som är kundservicechef, Malin Frisk som arbetar kvartersvärd och Malin Roslund som är kundvärd. Bostads AB Mimer har 852 studentbostäder, vilket utgör cirka 8 procent av Mimers totala bestånd och hälften av den lokala marknaden.

Flera aktörer – en kö
Västerås har en bostadsgaranti som de klarar att leva upp till med en hårsmån varje år. Garantin har man haft sedan högskolan startades för ungefär 15 år sedan. Studentbostäderna förmedlas via Bostad Västerås, som förutom kö och uthyrning även har hand om studiekontrollerna. Således behöver studenter som vill bo i Västerås bara registrera sig på en plats, även om det är många fastighetsägare i staden som hyr ut studentbostäder.

Mimer 2

Studentvärdar håller kontakten med nyinflyttade
På Mimer har man sedan några år tillbaka arbetat med studentvärdar vars främsta uppgift är att vara Mimers kontakt ut mot studenter. De har en student per område och uppgifterna är bland annat nyckelutlämning, välkomstbesök till alla nyinflyttade, ”kunna” Mimer för att svara på enklare frågor och ansvara för utlåning av gemensamhetslokaler.

Ökat fokus på studentbostäder
Eftersom studentbostäder är en så pass liten del av Bostads Mimers bestånd har satsningarna på studentbostäder gått upp och ner över tiden. Nu vill de öka fokus på studentbostäderna igen, vilket bland annat görs genom en omorganisering samt att de från och med i år är med i Nöjd Studbo. Genom att vara med i branschens kundersökning vill de dels mäta kundnöjdheten och dels kunna benchmarka med övriga aktörer i landet.

Mimer 1
Malin Frisk

I slutet av mötet tog Erica tillfället i akt för en kort intervju med Malin.

Vad är din roll och hur ser arbetet ut för dig?
– I dagsläget är jag med i en kvartersvärdspool och rycker in där det behövs. Hos Mimer ansvarar kvartersvärdarna för felanmälningar och gör allt de hinner med och behärskar. Det kan således skilja sig något åt beroende på erfarenhet och kompetensområden. I framtiden hoppas jag som sagt att kunna jobba mer fokuserat mot studenthyresgästerna. 

Vad är på gång hos er just nu?
– Det stora projektet just nu är omorganiseringen kring hur vi arbetar med student. Bland annat jobbar vi med frågor som vilka kvartersvärdar ska ha hand om vilka områden, hur man kan använda sina studentvärdar ännu bättre. Sedan ser vi självklart ser fram emot att delta i Nöjd Studbo-undersökningen.

 Vad är ditt bästa tips vad gäller kundarbete?
– Att anställa studenter som ”mellanhand” och kontakt gentemot hyresgästerna, på så sätt har de någon som bor på området att vända sig till. Vidare har det varit mycket uppskatta när Mimer i samband med terminsstart arrangerat grillkvällar för nyanlända studenter.