Nyvald styrelse i Studentbostadsföretagen

På föreningsstämman den 6 maj valdes en ny styrelse till Studentbostadsföretagen och Ingrid Gyllfors fick förnyat förtroende som ordförande.            

Nytt presidium
Ingrid Gyllfors, Stockholms Studentbostäder, valdes om som ordförande för en period av två år. Tidigare ledamot och vice ordförande Simon Helmér, som även en kort period varit tf ordförande, avgick i samband med stämman och tackades för sin insats för både föreningen och branschen. På efterföljande konstituerande möte valdes Magnus Paulsson, SGS Studentbostäder, till ny vice ordförande.

Ny- och omvalda styrelseledamöter
Henrik Krantz, AF Bostäder, och Charlott Kroon, AB Skövdebostäder, valdes om som ordinarie ledamöter och Håkan Anderson, MKB Fastighets AB, valdes in som ny ordinarie ledamot. Håkan har tidigare varit suppleant i styrelsen och på den platsen valdes Jenny Wikström, Uppsalahem, in.

Ny ordförande för valberedningen
Gunnar Wikehult avgick som valberedningens ordförande efter 20 år på posten. Ny ordförande är Claes Hjorstronsteen från AF Bostäder. Claes har tidigare suttit i valberedningen och ersätts som ledamot av Karin Dalåker, SGS Studentbostäder.