Nyvald styrelse i Studentbostadsföretagen

På föreningsstämman den 4 maj valdes en ny styrelse till Studentbostadsföretagen och Jenny Wikström fick förnyat förtroende som ordförande.

Förnyat förtroende för presidiet
Jenny Wikström, valdes om som ordförande för en period av två år. På efterföljande konstituerande möte valdes Magnus Paulsson, SGS Studentbostäder, till vice ordförande.

Ny- och omvalda styrelseledamöter
Ny ledamot i styrelsen är Mattias Carrass, vd på Stockholms studentbostäder och ny förstesuppleant är Linda Teng, konceptansvarig Academic Living på Akademiska Hus. Håkan Andersson, MKB Fastighets AB och Henrik Krantz, AF Bostäder, valdes om som ledamöter.