Nytt samarbete inlett med Huskurage

Unga män och kvinnor är de som i störst utsträckning utsätts och utsätter andra för våld. Därför inleder vi ett samarbete med organisationen Huskurage som jobbar för att förhindra våld i nära relationer.

Tre steg för att stoppa våld i nära relationer
Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, en plats som borde vara den tryggaste platsen på jorden. Huskurage är en policy för att informera grannar om hur man kan reagera och agera vid oro för våld i hemmet. Policyn är indelad i tre steg; knacka på, hämta hjälp och till sist ringa polisen.

Kommer till Förvaltningsdagarna
Samarbetet innebär att vi som branschorganisation sprider den kunskap och policy som Huskurage har till landets studentbostadsföretag, som därmed får bästa möjliga förutsättningar att införa policyn i sina bostäder. Till exempel komer Huskurage att medverka på årets Förvaltningsdagar och har redan gästat nätverket för hållbarhet. Huskurage finns redan idag i över 300 000 hushåll runt om i landet och ser studentbostäder som en viktig plats att fortsätta arbetet på.

–  Genom Studentbostadsföretagen får vi en möjlighet att tidigt i ungas liv och för många redan vi första egna boendet sätta civilkurage och omtanke som norm, säger Peter Svensson, grundare av Huskurage.

Material och tips för att införa Huskurage
Vi har tillsammans med Huskurage tagit fram material (posters, infoblad, texter) som våra medlemsföretag kan använda sig av för att införa Huskurage i sina bostäder. Att införa Huskurage är gratis.