Genombrott i byggregelfrågan: Nytt förslag ger billigare och bättre studentbostäder

Sedan förra våren har Boverket haft uppdraget att ta fram betydande lättnader i regelverket för studentbostäder för att bland annat kapa byggkostnader. Idag redovisas resultatet för regeringen och det är för branschen efterlängtade förslag som presenteras.

Initiativet och de övergripande förslagen välkomnas av branschen och mycket ligger i linje med det som länge efterfrågats. Extra välkommet är de lättade tillgänglighetskraven som öppnar upp för ett mer yteffektivt byggande, anpassat för målgruppens behov.

– Under processen har lättare tillgänglighetskrav varit högt på vår agenda och det är mycket positivt att ett sådant förslag nu ligger på bordet. Överlag kommer detta att innebära förbättringar både för de som bygger och bor i studentbostäder. Vår ambition är alltid att bygga kvalitativa och attraktiva studentbostäder som studenter trivs att bo i, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen.

Ett mer flexibelt byggregelverk för studentbostaden har länge efterfrågats för att kunna bygga bostäder som bättre passar både studenternas behov och plånbok. Med jämförelsevis kort boendetid och låg betalningsförmåga är ett mer tillåtande regelverk en viktig nyckel för att skapa fler och bättre anpassade studentbostäder.

Studentbostadsföretagen ser nu fram emot den fortsatta processen, där Boverkets förslag först ska hanteras av regeringen. Samtidigt kommer branschorganisationen också att granska utredningen i detalj och verka för att underlätta bästa möjliga utfall för studentbostadsmarknaden och studenterna. Regeländringarna är föreslagna att träda i kraft 1 januari 2026.

– Vi hyser stort hopp om att detta kommer landa väl och bli ett lyft för Sverige som kunskapsnation. Att förbättra byggandet av studentbostäder ligger i allas vårt intresse, avslutar Stina Olén.