Nyproduktion och äldre bestånd förenas på Lappis

Lappkärrsberget, eller Lappis som de flesta kallar det, är ett stort studentområde på norra Djurgården i Stockholm. Här har Stockholms studentbostäder 2 200 studentbostäder – och fler ska det bli. Utöver nyproduktion av cirka 800 studentlägenheter förädlas också befintligt korridorsbestånd.

Hallå där Jan Pechan, projektledare på Stockholms Studentbostäder. Berätta om vad som händer på Lappis.
– Vi har en detaljplan för cirka 800 nya bostäder som kommer att genomföras i etapper. Vi håller nu på med den första etappen av tre, som består av 297 lägenheter i fyra punkthus om tio till tolv våningar. De flesta ettor men också tio procent tvåor. Inflyttningen kommer att starta senare i år.

Hur ser planen ut för de kommande etapperna?
– Här är vi fortfarande i planeringsstadiet och har inte alls lika många detaljer på plats. Men klart är att det rör sig om ytterligare cirka 500 lägenheter. I etapp två kommer det att byggas en förskola i bottenvåningen i ett av husen. En befintlig förskola som idag ligger där etapp tre ska byggas kommer att flyttas till den nya förskolan.

Lappis består ju idag av en mängd huskroppar som har byggts i olika omgångar från slutet av 1960-talet. Tar ni någon hänsyn till den befintliga bebyggelsen när ni utformar de nya husen?
– Absolut, vi lägger stor vikt vid att knyta an det befintliga med det nya och skapa en fin helhet i området. Större delen av husen som står på Lappis idag är byggda i rött tegel. För de nya husen håller vi fast i materialet, tegel, men använder andra kulörer. Jag tror att det kommer bli väldigt bra.

Ett levande korridorsboende
Liksom många andra studentbostadsföretag funderar Stockholms Studentbostäder på hur man ska hantera och utveckla sitt stora bestånd av studentkorridorer. På Lappkärrsberget avslutas snart ett projekt med syfte att förbättra korridorsboendet och höja studieupplevelsern för de boende. Projektet omfattar 466 korridorsrum och går under namnet Ett levande korridorsboende.

På nyproduktions- och ombyggnationsträffen Bygga & Bo som planeras till hösten kommer vi bland annat att få höra om hur korridorsprojektet har fallit ut.