Nyckeltalsrapporten hjälper Skövdebostäder att hitta förbättringsområden

Arbetet pågår med årets nyckeltalsrapport för studentbostadsbranschen. Alla medlemsföretag i Studentbostadsföretagen har chansen att bidra till – och ta del av – värdefull benchmarking mot resten av studentbostadsbranschen. I fjol lanserade vi nämligen en ny nyckeltalsmodellen som gör det möjligt för deltagande företag att jämföra sig med andra liknande företag, utifrån storlek och företagstyp.

Ett av medlemsföretagen som är med i nyckeltalsrapporten är Skövdebostäder. Vi ställde ett par frågor till distriktschef Charlott Kroon om vilket värde nyckeltalen ger dem.

Ni är ju ett allmännyttigt bolag där studentbostäder utgör en relativt liten del av ert bestånd. Varför är det värdefullt för er att ta del av branschens gemensamma nyckeltalsrapport?
– Ekonomiska analyser är en viktig del av god fastighetsförvaltning. Vi ska säkerställa att vi har en ekonomi som ger oss förutsättningar att förvalta, underhålla och utveckla våra fastigheter. Att jämföra med hjälp av nyckeltal är ett sätt för oss att hitta förbättringsområden samtidigt som det är ”kvitto” på att vi arbetar på rätt sätt och mot rätt mål.

Hur använder ni er av nyckeltalen i ert arbete?
– De är en del i uppföljningsarbetet av företagets ekonomiska resultat såväl som i budgetsammanhang. Ibland har vi också tittat på nyckeltalen i samband med hyresförhandling.