Använd nyckeltal på rätt sätt

Vad göra med nyckeltalen? Vi har frågat Bo Nordlund, konsult med lång erfarenhet av fastigheter och ekonomi, som ger svar på varför nyckeltalen är viktiga för fastighetsföretags ekonomi, verksamhetsutveckling och förvaltning.

Hej Bo! Varför ska man som fastighetsföretag använda nyckeltal?
– Nyckeltal är ett sätt att sätta en siffra i relation till en annan siffra för att skapa jämförbarhet. Äpplen och päron kan med rätt typ av nyckeltal bli äpplen och äpplen. Genom att till exempel fördela intäkter och kostnader på kvadratmeter går det att jämföra olika företag med varandra oavsett storlek eller företagstyp.

– Utifrån det kan man sedan se om ens egna siffror avviker i något avseende inom en rad områden. Dels ekonomiska nyckeltal som lönsamhet, intäkter och kostnader, avkastning och belåningsgrad, men också förbrukning av till exempel el och vatten samt effektivitet i förvaltning och uthyrning.

Hur jobbar man med nyckeltal på bästa sätt?
– Viktigt är att göra adekvata jämförelser, både inom företaget och externt med andra företag. På så sätt kan man se vilka områden som sticker ut, både negativt och positivt. Nyckeltalen kan sedan användas både för att identifiera olika utvecklingsområden och sätta rimliga, tidsbestämda mål. På så sätt blir nyckeltalen ett viktigt underlag för verksamhetsstyrningen.

Vad ska man tänka på när man jämför sig externt?
– Även om nyckeltal strävar mot att skapa jämförelser så finns det vissa saker som man bör tänka på. Till exempel var i landet man har sina fastigheter. Kommunala taxor för vatten, el och sophämtning kan skilja sig åt, vilket ger effekt i nyckeltalen (se mer i Nils Holgersson rapporten). En jämförelsevis hög kostnad för vattenförbrukning är därmed inte alltid ett tecken på hög vattenförbrukning generellt, utan kan vara en effekt av olika taxor. Fastigheternas ålder och skick spelar också roll. Äldre fastigheter kräver oftast mer underhåll och skötsel än helt nybyggda.

Om du får välja tre nyckeltal som spelar störst roll för ett fastighetsföretag, vilka är det?
– Fastighetssektorn är substansdriven och kapitalintensiv. Därmed blir det också den typen av nyckeltal som enligt mig är viktigast för ett fastighetsföretag:

  • Operativa intäkter och kostnader
  • Avkastning på totalt kapital
  • Belåningsgrad